Risale-i Nur

Peygamberimizin şahsiyeti nasıl tarif edilir?

  Konuk: Sebahattin Yaşar Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, İşaratü’l-İ’caz isimli eser, Nübüvvet Hakkında, 3. Mesele; Peygamberimizin şahsiyeti nasıl tarif edilir? İŞARATÜ’L-İ’CAZ, NÜBÜVVET HAKKINDA, ÜÇÜNCÜ MESELE O zâtın (a.s.m.) sıdk-ı nübüvvetini yazıp tasdik eden birkaç sahife […]