Risale-i Nur’da Üstad’ın manevi şahsiyeti

Risale-i Nur’da Üstad’ın manevi şahisyeti

23 Aralık 2023 tarihinde Ahlen’de Risale-i Nur programı düzenlendi. Düzenlenen programa Yeni Asya Gazetesi Eğitimci Edebiyatçı Yazar İslam Yaşar misafir olarak davet edildi. Eğitimci Edebiyatçı Yazar İslam Yaşar Risale-i Nur Külliyatı’ndan; Mektubat ve Sünuhat isimli eserlerden “Risale-i Nur’da Üstad’ın manevi şahsiyeti” konulu bir ders icra etti.

Euronur.tv ekranlarından izleyebilirsiniz.

  • Mektubat / 28. Mektup / 7. Risale olan 7. Mesele
  • Sünuhat

Mektubat

Yirmi Sekizinci Mektup

Yedinci Risale olan Yedinci Mesele

Eski Harb-i Umumîden evvel ve evâilinde, bir vakıa-i sadıkada görüyorum ki, Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağının altındayım. Birden o dağ müthiş infilâk etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki, merhum validem yanımdadır. Dedim: “Ana, korkma. Cenâb-ı Hakkın emridir; O Rahîmdir ve Hakîmdir.”

Birden, o halette iken, baktım ki, mühim bir zât bana âmirâne diyor ki: “İ’câz-ı Kur’ân’ı beyan et.”

Uyandım, anladım ki, bir büyük infilâk olacak. O infilâk ve inkılâptan sonra, Kur’ân etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur’ân kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur’ân’a hücum edilecek; i’câzı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu i’câzın bir nev’ini şu zamanda izharına, haddimin fevkinde olarak, benim gibi bir adam namzet olacak. Ve namzet olduğumu anladım.

Sünûhat

1335 senesi Eylül’ünde, dehrin hadisatının verdiği yeisle, şiddetle muztarip idim. Şu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Mânen rüya olan yakazada bulamadım. Hakikaten yakaza olan rüya-yı sâdıkada bir ziya gördüm. Tafsilâtı terk ile, yalnız bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim. Şöyle ki:

Bir Cuma gecesinde nevm ile âlem-i misâle girdim. Biri geldi, dedi: “Mukadderat-ı İslâm için teşekkül eden bir meclis-i muhteşem seni istiyor.”

Gittim, gördüm ki, münevver, emsalini dünyada görmediğim, Selef-i Salihînden ve a’sârın meb’uslarından her asrın meb’usları içinde bulunur bir meclis gördüm. Hicap edip kapıda durdum. Onlardan bir zât dedi ki: “Ey felâket, helâket asrının adamı, senin de reyin var. Fikrini beyan et!”

Ayakta durup dedim: “Sorun, cevap vereyim.”

Birden o meclisten tasdik emareleri tezahür etti. Dediler: “Evet, ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür sada İslâmın sadası olacaktır!”

  • İslam Yaşar – Risale-i Nur’da Üstad’ın manevi şahsiyeti
  • Hüseyin Uzun – Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebepleri ve şevk kaynaklarımız nelerdir?
  • Şükrü Bulut – Dünyada yaşanılan tüm olaylarda Bediüzzaman’ın yaklaşımı geçerlidir
  • İlk yorumu siz yazın

    Yorum yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.