Risale-i Nur

Fikir adamlarının dilinden Yeni Asya

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Fikir adamlarının dilinden Yeni Asya WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İşittim, İttihad-ı Muhammedi namıyla bir cemiyet t… Münafıklar hakkındaki itnap Mü’minlerdeki Nifak ve Şikak; Muzır, Zulüm v… Hakiki […]

Yeni Eklenen Ders, Seminer ve Röportajlar

Risale-i Nur

Fikir adamlarının dilinden Yeni Asya

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Fikir adamlarının dilinden Yeni Asya WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Mirkatü’s Sünnet ve Tiryaku Marazı’l-B… Umur-u gaybiyeye dair hadiselerden birkaç misal İsmail Doyuk Hatıralarını Anlattı Risale-i Nur ehl-i […]

Risale-i Nur

İfsat komitelerinin hedefi ve Yeni Asya’nın farkı

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; İfsat komitelerinin hedefi ve Yeni Asya’nın farkı WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İslam’ın terakkisi inkişafa başlıyor İnsanlığın Saadeti ve Huzuru Doğru İslamiyettedir… Risale-i Nur’da Şahs-ı Manevinin Tarifi Fikir […]

Risale-i Nur

Edebiyat, belagat ve Risale-i Nur

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Edebiyat, belagat ve Risale-i Nur WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Hicret;İsar Hasletini Yaşamaktır Ya ehl-i hidayette zaaf var ya da ehl-i dalalette … Sünnet-i seniyeye tamamen ittiba etmek […]

Risale-i Nur

Bediüzzaman’a göre matbuatın temel unsurları

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Bediüzzaman’a göre matbuatın temel unsurları WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Cevher İlhan Bediüzzaman Tanıtım Hizmet ve Tırı&#8… İttihad-ı İslam dünyanın gündemini etkileyen bir k… Hayalin ömrü kısadır Şeytanların […]

Risale-i Nur

Milli değerlerimiz dışındaki basının hedefi

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Milli değerlerimiz dışındaki basının hedefi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Devlet Eliyle Risale Büyük Musibetler Umumun Hatasından Meydana Gelir… Risale-i Nur’da Dahili ve Harici Cereyanlar-2 Dine zarar olmasın, […]

Risale-i Nur

Risale-i Nur’da neşriyat hizmetinin kaynağı

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Risale-i Nur’da neşriyat hizmetinin kaynağı WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bediüzzaman’ın ilmi ve manevi şahsiyetini an… Risaleler Kuran’ın İşaratına ve İltifatına M… İnsanda hubb-i cah denilen arzu vardır […]

Risale-i Nur

Yeni Asya’nın hedefi, kuruluşu ve programı

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Yeni Asya’nın hedefi, kuruluşu ve programı WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: 7.Risale-i Nur Gençlik Kongresi Oğuz Kızıklı Kum G… Risale-i Nur; Sadakat ve sebat ister Tekrarat; İcaz, belagat, […]

Risale-i Nur

Nefsime ait işlerle meşgul olduğum vakit

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 10. Lema, Şefkat Tokatları Risalesi, Birincisi; Nefsime ait işlerle meşgul olduğum vakit WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İhtilaf tarafgirliği iktiza ediyor İnsanlığın maddi ve manevi kurtuluş […]

Risale-i Nur

Bediüzzaman’ın matbuat nizamnamesi

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Bediüzzaman’ın matbuat nizamnamesi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bediüzzaman’a Göre Toplumsal Hayat ve İslam … Hutbe-i Şamiye Yolcu Belgeseli-Bediüzzaman Said Nursi’ nin … Yeni Asya; Basın dünyasında Üstadımız’ın […]

Risale-i Nur

Hutbeyi arabiden çıkarıp milletin lisanıyla söylemek

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sözler isimli eser, 27. Söz, 3. sü, Hutbeyi arabiden çıkarıp milletin lisanıyla söylemek WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Kainat yüzünde, muntazam bir faaliyet görünüyor… Risale-i Nurlar Yasaklanamaz Risale-i Nur […]

Risale-i Nur

Gayrimüslimin askerliği nasıl caiz olur?

  Konuk: Hüseyin Uzun Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri isimli eser, Münazarat; Gayrimüslimin askerliği nasıl caiz olur? WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Namazın beş vakte hikmet-i tahsisi Bana haddimden fazla teveccüh gösteren kardeşlerim… Risale-i […]

Risale-i Nur

Eskiden İslamlar zengin, onlar fakir idiler

  Konuk: Hüseyin Uzun Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri isimli eser, Münazarat; Eskiden İslamlar zengin, onlar fakir idiler WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur’da bazı sosyal kavramlar: Şeria… İnsanın mabudu arz ve semaya […]

Risale-i Nur

Risale-i Nur’da gerçek eğitim ve eğitimci modelinin tarifi

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Risale-i Nur’da gerçek eğitim ve eğitimci modelinin tarifi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Esbap perdedir, iş gören Kudret-i Samedaniye&#8217… Risale-i Nur Külliyatı’ndan Altıncı Söz Erol Sarı-Açış Konuşması Fırka-ı […]

Risale-i Nur

Bu asrın hassası: Camı elmasa tercih eder

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sikke-i Tasdik-i Gaybi isimli eser, Parlak Fıkralar, Güzel Mektuplar; Bu asrın hassası: Camı elmasa tercih eder WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Din varsa cemaatler de yaşayacaktır Ahirete gidip gelen […]

Risale-i Nur

Bana, sen şuna buna niçin sataştın? Diyorlar

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Tarihçe-i Hayat isimli eser, Ön Söz, Şefkat ve Merhameti; Bana, sen şuna buna niçin sataştın? Diyorlar WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Kainatın içinde tahrip ve tamir var İktidarlar beşer […]

Risale-i Nur

Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Asa-yı Musa isimli eser, Meyve Risalesi, 5. Mesele; Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Taraftar olur, zulümleri hoş görür, zulmüne şerik … Bismillah mevcudatın […]

Röportaj

Bediüzzaman ve hayvan haklarına yaklaşımı

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Bediüzzaman ve hayvan haklarına yaklaşımı WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bediüzzaman Hürriyet Mücadelesinin Öncüsüdür… Bediüzzaman, cemaatlerin uhrevi hizmetlerine dikka… Bediüzzaman’a Göre Toplumsal Hayat ve İslam … Köln 2012 -1- Mehmet Kutlular Eşya […]

Seminer

Gençlere rol model Efendimiz’in günlük hayata katkıları

  Konuk: Sebahattin Yaşar Konu: Gençlere rol model Efendimiz’in günlük hayata katkıları WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Peygamber Efendimiz’in yüksek şahsiyeti Efendimiz’in daha ziyade rahmete mazhar olma… Risale-i Nur’da şahsiyet, kişilik ve mizaç… Bediüzzaman’ı Anma Programı Diyarbakır […]

Risale-i Nur

Şeytanların halkı, icadı ve hikmeti

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 12. Mektup, 2. Sualiniz; Şeytanların halkı, icadı ve hikmeti WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bir Milyon Yasin-i Şerif Kampanyası Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Yeni Asya her […]

Seminer

Gençlik dönemi ve his yönetimi

  Konuk: Sebahattin Yaşar Konu: Gençlik dönemi ve his yönetimi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bana haddimden fazla teveccüh gösteren kardeşlerim… Sebahattin Yaşar – Mutlu Aile Modeli Bediüzzaman’ı Anma Programı Diyarbakır 2012 Risale-i Nur’da Şevk Kaynakları-1 Peygamber […]

Risale-i Nur

Nisa taifesi Risale-i Nur’la fıtraten alakadardırlar

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 24. Lema, 1. Nükte; Nisa taifesi Risale-i Nur’la fıtraten alakadardırlar WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur’da siyaset ve şeytan Risale-i Nur’da Şahs-ı Manevinin Tarifi Mukadderat, […]

İzlenesi…

Risale-i Nur Dersleri

Risale-i Nur

Oğuz Kızıklı’dan kum gösterisi

Konuk: Konu: Yeni Asya Gazetesi ve Risale-i Nur Enstitüsü tarafından Ankara’da 8. Risale-i Nur Gençlik Şöleni düzenlendi. Oğuz Kızıklı icra etmiş olduğu kum gösterisiyle programa değişik bir tat kattı. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Gençlik Şöleni – […]

Risale-i Nur

İktisat ve hısset

  Konuk: Cenk Çalık Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 19. Lema, İktisat Risalesi, 6. Nükte; İktisat ve hısset WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Nev-i beşer, hayat-ı bakiyeyi arayacak Avrupa´da Risale – i Nur Hizmetleri İman, […]

Risale-i Nur

Üstad’ın Meslek ve Meşrebi

  Eğitimci-İlahiyatçı-Yazar Şemsettin Çakır; Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’ nin Meslek ve Meşrebi konulu dersi yaptı. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Dünya Barışına Bediüzzaman’dan Mesajlar Bediüzzaman’ı Anma Programı Zonguldak-5 Said Nursi ve Demokratik Açılım İzmir Kazım Güleçy… Neden […]

Risale-i Nur

Oruç ve nefis terbiyesi

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 29. Mektup, 1. Risale, 1. Kısım, 4. Nükte; Oruç ve nefis terbiyesi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Sünnet-i Seniyeye ittiba, adatı ibadete çevirir Neden ehl-i hak […]

Risale-i Nur

Risale-i Nur dairesi haricinde nur aramak

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi Araştırmacı Tarihçi Yazar M. Latif Salihoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı, Lemalar, 28. Lema; Risale-i Nur dairesi haricinde nur aramak WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Konuşan Yanlız Hakikattir Oruç ve nefis terbiyesi Risale-i […]

Risale-i Nur

Nisa taifesi Risale-i Nur’la fıtraten alakadardırlar

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 24. Lema, 1. Nükte; Nisa taifesi Risale-i Nur’la fıtraten alakadardırlar WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Kainat yüzünde, muntazam bir faaliyet görünüyor… İhlası kazanmak ve muhafaza etmenin […]

Risale-i Nur

Esbap perdedir, iş gören Kudret-i Samedaniye’dir

  Konuk: Abdülmalik Atom Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sözler isimli eser, 22. Söz, 2. Makam, 1. Lema; Esbap perdedir, iş gören Kudret-i Samedaniye’dir WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar Kanaatsizlik İman, kainatı ışıklandırıyor […]

Risale-i Nur

Ahirzaman Meseleleri

  EuroNur Video Ekibi olarak Yeni Asya Gazetesi Yazarı Süleyman Kösmene ile birlikte Aydın’ da Yeni Asya Gazetesi Aydın okuyucuları ile birlikteydik. Sayın Kösmene Risale-i Nur’ dan delillerle Mehdiyi tarif etti. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Ramazanda […]

Risale-i Nur

İşittim ki, Said elli bin nefer kuvvetindedir

  Konuk: Mustafa Güreldi Konu: Risale-i Nur Külliyatı, Mektubat isimli eser, 16. Mektubun Zeyli; İşittim ki, Said elli bin nefer kuvvetindedir WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Sami Cebeci Ankara Kocatepe Mevlidi Ol der, o da oluverir Meşrutiyet […]

Risale-i Nur

Allah’ın ibadından istediği mühim iş şükürdür

  Konuk: Mustafa Güreldi Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 28. Mektup, 5. Risale, 5. Mesele, Şükür Risalesi; Allah’ın ibadından istediği mühim iş şükürdür WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Üstad’ın talebeleri ve Risale-i Nur’da… Bediüzzaman ve […]

Risale-i Nur

Zelzele, gafilleri namaza uyandırmak için sarsıyor

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi Eğitimci İlahiyatçı Yazar Süleyman Kösmene Konu: Sözler isimli eser, 14. Söz, 14. Sözün Zeyli, 7. Sual; Zelzele, gafilleri namaza uyandırmak için sarsıyor WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Ruh-i beşeriyi zulümattan kurtarmak için […]

Risale-i Nur

Risalet-i Ahmediye’ye Dair

  Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Gebze Yeni Asya Gazetesi okuyucuları tarafından düzenlenen programda Risale-i Nur Külliyatı’ ndan Risalet-i Ahmediye’ ye Dair konulu dersi yaptı. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur’da istibdat rejiminin […]

Risale-i Nur

Ahirzaman Hadisatı Mehdi

  İlahiyatçı Eğitimci Yazar Süleyman Kösmene, Risale-i Nur eksenli yaptığı derste Mehdi-i Azam’ ı tarif etti. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Hakikat-i miraç nedir? Ramazan Risalesi-5.Nükte Bediüzzaman’ın ifadeleriyle ramazan ayının h… İman Hayat ve Şeriat Alanında Tecdit […]

TV PROGRAMLARI

TV

Sağlıklı beslenme tavsiyelerindeki çelişkiler

  Konuk: Kenan Taştan Konu: Sağlıklı beslenme tavsiyelerindeki çelişkiler WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Çocuk Eğitiminin Temel Kuralları Motivasyonlarımız için hergün yakıt almalıyız… Atalet Nedir? Kişilik Tiplerine Göre Stresle Mücadele Yöntemleri… Sosyal medya; Suya yazılan yazı gibidir […]

TV

Allah’a abd olan başkasına abd olmaz

  Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 02.08.2018 tarihinde Medyascope’da Murat Aksoy’un canlı yayın konuğu olup sorularını yanıtladılar. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Çözüm Süreci Türkiye’de […]

TV

Arananların arkasını bırakın iması

  Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 02.08.2018 tarihinde Medyascope’da Murat Aksoy’un canlı yayın konuğu olup sorularını yanıtladılar. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bediüzzaman’ın Kabrinin Bilinmemesinin […]

TV

Bizi değerlendirmek o hanımı aşar

  Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 02.08.2018 tarihinde Medyascope’da Murat Aksoy’un canlı yayın konuğu olup sorularını yanıtladılar. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nurlara Devlet […]

TV

Dini cemaatlerin görevi toplumun vicdanı olmaktır

  Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 02.08.2018 tarihinde Medyascope’da Murat Aksoy’un canlı yayın konuğu olup sorularını yanıtladılar. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Havuz Medyası Gücünü […]

TV

Toplum cemaatlerden soğutuluyor mu?

  Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 02.08.2018 tarihinde Medyascope’da Murat Aksoy’un canlı yayın konuğu olup sorularını yanıtladılar. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Salih Özcan’ın Yürüdüğü […]