Risale-i Nur

Uzayda bizim gibi canlılar var mıdır?

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Sözler isimli eser, 15. Söz, 1. Basamak; Uzayda bizim gibi canlılar var mıdır? WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Gece alemi, dünyanın yeni açılmış bir menzili gibi… Tarafgirlik, inat ve […]

Yeni Eklenen Ders, Seminer ve Röportajlar

Risale-i Nur

Uzayda bizim gibi canlılar var mıdır?

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Sözler isimli eser, 15. Söz, 1. Basamak; Uzayda bizim gibi canlılar var mıdır? WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Hikmet-i miraç nedir? İhlas; İbadetin ruhudur 8.Söz Haccın ihmali, kahrı celp […]

Risale-i Nur

Namaz iyidir fakat usanç veriyor

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Sözler isimli eser, 21. Söz, 1. Makam; Namaz iyidir fakat usanç veriyor WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Keyfi ve lezzeti tatmak istiyoruz; Bize karışma Kıyametin hadisatından ervah-ı bakiye müteessir […]

Risale-i Nur

Ehl-i sefahati kurtarmanın çare-i yeganesi

  Konuk: Kadir Akbaş Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye’nin Mukaddimesi, 1; Ehl-i sefahati kurtarmanın çare-i yeganesi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Haktan Yana Duranlar Bedel Ödüyor Hayatımda tüm kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışm… […]

Seminer

Canlı su ve Zemzem içmenin adabı

  Konuk: Cenk Çalık Konu: Canlı su ve Zemzem içmenin adabı WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Açlık şifadır İktisat ve hısset Sinekler, görünmeyen mikropları temizlemekle muvaz… Oruç; Hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrü… Ondan başkasının […]

Risale-i Nur

Manen Hristiyanlık, İslamiyete inkılap edecek

  Konuk: Şükrü Bulut Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Hutbe-i Şamiye, Mektubat, Sünuhat ve İşaratü’l İ’caz isimli eserler; Manen Hristiyanlık, İslamiyete inkılap edecek WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Hakiki, samimi ittifak İnkılab-ı siyasi cihetiyle dininden havf eden adam… […]

Risale-i Nur

Mesleğimizden ayrılanlar, dinsizliğe yardım ihtimali var

  Konuk: İsmail Özdemir Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 21. Lema, 4. Düsturunuz; Mesleğimizden ayrılanlar, dinsizliğe yardım ihtimali var WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Şahsiyeti Muhammedîye (s.a.v) Müfsit, suret-i haktan görünür, batılı hak görür… Ehl-i […]

Risale-i Nur

Hediye almama kaidemin sırrını söyleyeceğim

  Konuk: Ömer Önbaş Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat, 2. Mektup; Hediye almama kaidemin sırrını söyleyeceğim WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bandrol Engelinde Devlet Tekeli Tenkit Etmek veya Mihenge Vurmak Haşir akidesinin hayat-ı içtimaiyeye lüzumu Eşya mabeynlerinde, […]

Risale-i Nur

Hanenizdeki masumane sohbet yüzer sinemadan zevklidir

  Konuk: Nafiz Sönmez Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Emirdağ Lahikası ve Mektubat isimli eserler; Hanenizdeki masumane sohbet yüzer sinemadan zevklidir WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Sarıklı Genç; Kuvve-i velayetle meydana atılacak… Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Yeni Asya […]

Risale-i Nur

Bediüzzaman’a göre medya unsurlarının ilkeleri

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Hutbe-i Şamiye, Divan-ı Harb-i Örfi, Beyanat ve Tenvirler, Mektubat, Sünuhat, Münazarat; Bediüzzaman’a göre medya unsurlarının ilkeleri WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Cumhuriyet adı altında yapılan hususları dile geti… Halık-ı […]

Risale-i Nur

Tevhid-i kıble et! Yani bir üstadın arkasından git

  Konuk: Şemseddin Çakır Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mesnevi-i Nuriye isimli eser, Mukaddeme, 1. Nokta; Tevhid-i kıble et! Yani bir üstadın arkasından git WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Sıkıntıya karşı sabır ve şükürle mükellefiz… Dünyevi maksatlar Risale-i […]

Risale-i Nur

Peygamberimizin şahsiyeti nasıl tarif edilir?

  Konuk: Sebahattin Yaşar Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, İşaratü’l-İ’caz isimli eser, Nübüvvet Hakkında, 3. Mesele; Peygamberimizin şahsiyeti nasıl tarif edilir? WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Hayalin ömrü kısadır Takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm Risale-i Nur, şakirtlerinden […]

Risale-i Nur

Sarıklı Genç; Kuvve-i velayetle meydana atılacak

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat ve Lemalar isimli eserler; Sarıklı Genç; Kuvve-i velayetle meydana atılacak WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Duanız Olmazsa Ne Ehemmiyetiniz Var? Üstad gelenlerle ne konuşurdu? Üstad bu davayı şahs-ı […]

Röportaj

İslam’da; Çok eşlilik ve miras hukuku

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: İslam’da; Çok eşlilik ve miras hukuku WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Yeni Asya’ya atılan iftiralara Risale-i Nur&… İslam Kahramanı Adnan Bey’e mühim bir hakika… Türkiye’nin maddi ve manevi kalkınmasında De… Matbuat lisanıyla […]

Fıkıh Köşesi

Mekke’nin tevazu ile fethi

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Mekke’nin tevazu ile fethi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bediüzzaman’ın ifadeleriyle ramazan ayının h… Risale-i Nur’da Gaybi İşaretler Ahirzaman Hadisatı Mehdi İhlaslı olmak hasletlerin en yükseğidir İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve […]

Risale-i Nur

Acaba alem-i gayp ne diyor?

  Konuk: Malik Atom Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Şualar isimli eser, Ayet’ül Kübra, 1. Makamın 12. ve 13. Mertebesinde; Acaba alem-i gayp ne diyor? WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Ehl-i ilhad, dinsizlikte hangi menfaati buluyorlar… Risale-i Nur’un […]

Risale-i Nur

Mekke’nin Fethi’nin psiko-sosyal sonuçları

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar, 7. Lema; Mekke’nin Fethi’nin psiko-sosyal sonuçları WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Batı medeniyeti beş menfi esas üzerine teessüs etm… Risale-i Nur’u yazmanın 5 türlü uhrevi fayda… İslamiyet’in mazi […]

Risale-i Nur

Avrupa rüçhanının maddi ve manevi sebepleri

  Konuk: Hüseyin Uzun Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri, Devaü’l Yeis, 1. Sebep ve 2. Sebep; Avrupa rüçhanının maddi ve manevi sebepleri WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Her şey Cenab-ı Hakkın takdiriyledir Terör Saldırılarının […]

Risale-i Nur

Ahirzamanın eşhas-ı mühimmesinin sıfatları ve halleri

  Konuk: Mustafa Güreldi Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Kastamonu Lahikası, Şualar ve Emirdağ Lahikası isimli eserlerden; Ahirzamanın eşhas-ı mühimmesinin sıfatları ve halleri WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Namaz tesbihatında inkişaf eden latif bir nükte İttihad-ı Muhammedi ismi […]

Risale-i Nur

Risale-i Nur’un meslek esaslarının uygulanma şekilleri

  Konuk: Nejdet Pehlivan Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Hizmet Rehberi, İhlas Risalesi ve Kastamonu Lahikası isimli eserler; Risale-i Nur’un meslek esaslarının uygulanma şekilleri WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İrhasattan ve delail-i nübüvvetten maksat Şeriat-ı garra; medeniyet-i hazıranın […]

Risale-i Nur Dersleri

Risale-i Nur

Üstad 4 Partiyi Tahlil Ederken

  İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’ nde İzmir ili ve çevre ilçelerinin okuyucularının da katıldığı il dersi düzenlendi. Derste Yeni Asya Gazetesi İzmir İl Temsilcisi Hasan Şen; Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’ nin dört partiyi tahlil […]

Risale-i Nur

İman, kainatı ışıklandırıyor

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sözler isimli eser, 23. Söz, 1. Mebhas, 2. Nokta; İman, kainatı ışıklandırıyor WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur’da bazı sosyal kavramlar: Hürri… Sani-i hakim tarafından, ziya istihdam ediliyor […]

Risale-i Nur

Allah’ı Tanımayan Nihayetsiz Şekavete Müpteladır

  Kütahya’ da yapılan derse katılan Yeni Asya Gazetesi İlahiyatçı Yazar Ali Ferşadoğlu; Allah’ ı Tanımayan Nihayetsiz Şekavete Müpteladır konulu bir ders yaptı. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur ehl-i dünyanın siyasetini zir-ü zeber… Milli Piyango […]

Risale-i Nur

Mutlak Nübüvvet

  Konuk: Hasan Şen Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, İşaratü’i-İcaz isimli eser, Nübüvvet hakkında, Mukaddeme; Mutlak Nübüvvet WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Yeni Asya; Risale-i Nur’daki doğru İslam&#82… Kuru direğin ağlaması Süfyan ve mehdi hakkındaki hadisler Risale-i Nur’u […]

Gezi

Siyasal İslam

  Yeni Asya Gazetesi Yazarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Bulut, katıldığı Gölcük Pikniği’ nin soru cevap bölümünde Risale-i Nurlar’ da tarif edilen Siyasal İslam Nedir? ve Zararları isimli konuya değiniyor. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bediüzzaman […]

Risale-i Nur

Bütün asırlar Peygamberimizi dinler ve işitiyor

  Konuk: Nejat Eren Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat ve Şualar isimli eserler; Bütün asırlar Peygamberimizi dinler ve işitiyor WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Mümin kardeşini sever ve sevmeli Misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etme… Risaleleri yeni […]

Risale-i Nur

Neden ehl-i hak ihtilaf ediyorlar?

  Konuk: Mustafa Güreldi Konu: Risale-i Nur’dan Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 20. Lema, 1. Nokta, 1. Sebep; Neden ehl-i hak ihtilaf ediyorlar? WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın v… Kainat fabrikasının […]

Risale-i Nur

Üstad’ın Nazarında Malayani Alışkanlıklarımız

  Yeni Asya Gazetesi Edebiyatçı Yazar İslam Yaşar, Gebze Yeni Asya Gazetesi okuyucuları tarafından düzenlenen programda Üstad’ ın Nazarında Malayani Alışkanlıklarımız ismini vediği dersi yaptı. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Yeni Asya’nın Nurculuğu Risale-i Nur’a… Bediüzzaman Romanının […]

Risale-i Nur

Peygamberlere İman

  TEFEKKÜR PENCERESİ 11 :Peygamberlere İman from AsyaNur on Vimeo. Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Sami Cebeci WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Yeni Asya; iman ve Kuran davasında bir bayraktardı… Cennetin Anahtarı İman – 1 Kadere iman kulluğumuzu […]

TV PROGRAMLARI

TV

Siyasal sistemimiz sistematik hata veriyor

  Konuk: DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Konu: DP Genel Başkanı Gültekin Uysal 09.01.2019 tarihinde TV5’in canlı yayın konuğu oldu. Programda seçim gündemini değerlendiren Uysal; Siyasal sistemimiz sistematik hata veriyor dedi. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Kuzey […]

TV

Hak bildiğimiz yoldan vazgeçmeyeceğiz

  02.12.2018 tarihinde Demokrat Parti, Ankara Barolar Birliği Toplantı Salonu’nda Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı’nı gerçekleştirdi. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Türkiye’de eğitim sisteminin başarısızlığı… İktidarın demokrasi ve siyaseti bireylere kapattığ… İktidar kazanmış gibi görünse de siyaseten kaybetm… […]

TV

Sağlıklı beslenme tavsiyelerindeki çelişkiler

  Konuk: Kenan Taştan Konu: Sağlıklı beslenme tavsiyelerindeki çelişkiler WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Çocuk Eğitiminde Aklınıza Takılan Sorular Sorunsuz Aile Yoktur, Sorumsuz Aile Vardır Eğitim alanında mutlu olacağınız tercihler yapın… Nitelikli İnsan-1 Doğru hedefler belirlemek için […]