Yeni Eklenen Ders, Seminer ve Röportajlar

Risale-i Nur

Gönüller fatihi Bediüzzaman Said Nursi

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Tarihçe-i Hayat, Önsöz; Gönüller fatihi Bediüzzaman Said Nursi (Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının sene-i devriyesi) WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Masumun hakkı, bütün halk için iptal edilmez Bediüzzaman ve Kadir […]

Seminer

Fıtrat kanunları ve Kuran’ın hükümleri

  Konuk: Nejat Eren Konu: Risale-i Nur’dan Seminerler; Fıtrat kanunları ve Kuran’ın hükümleri WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Sünnet-i seniyeyi esas tutan, makam-ı mahbubiyete … Said, yanında başka kitapları bulundurmuyor Nefsime ait işlerle meşgul olduğum vakit Risale-i […]

Seminer

Bediüzzaman’ın şahsiyeti ve içtima-i hayatın ölçüleri

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Seminerler; Bediüzzaman’ın şahsiyeti ve içtima-i hayatın ölçüleri WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İktidar Fikri Eserler Üzerinde Egemenlik Kuruyor Bediüzzaman’ın Takip Ettiği Yol İman, Hayat,… Yeni Asya’nın Tavizsiz Çizgisindeki Temel […]

Kuran Ziyafeti

Recep Öztürk-Kuran Tilaveti

  Konuk: Recep Öztürk Konu: Yeni Asya Gazetesi 50. Yıl Programı / 2019 – Ankara; Kuran Tilaveti WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Halil Çadır-Kuranı Kerim Tilaveti Kongreler şevke medar oluyor Demokrasi milletin hakimiyeti demektir Gençlerin enerjisini ülkemize […]

Risale-i Nur

Hürriyet divanelikle yad olunurdu

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri, Divan-ı Harb-i Örfi ve Münazarat isimli eserler; Hürriyet divanelikle yad olunurdu Divan-ı Harb-i Örfî Kırk altı sene evvel tab’ edilen İki Mekteb-i Musibetin […]

Röportaj

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı ve davası

  Konuk: Rüstem Garzanlı Konu: Bediüzzaman Said Nursi’ nin vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle; Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı ve davası WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nurları anlayarak ve kabul ederek okumalı… Bediüzzaman Doğru İslamiyet’in Anlaşılması İ… Işık […]

Risale-i Nur

Dinsizlik meydan alıyor, din namına çıkmak lazım

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri, Sünuhat isimli eser; Dinsizlik meydan alıyor, din namına çıkmak lazım Sünûhat Dediler: “Dinsizliği görmüyor musun, meydan alıyor. Din namına meydana çıkmak lâzım.” Dedim: […]

Risale-i Nur

İmandaki saadet ve nimet, lezzet ve rahat

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sözler isimli eser, 2. Söz; İmandaki saadet ve nimet, lezzet ve rahat Sözler, İkinci Söz بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (“O takvâ sahipleri öyle kimselerdir […]

Risale-i Nur

Küre-i arz, emir tahtında depreniyor, titriyor

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sözler isimli eser, 14. Söz, 14. Sözün Zeyli; Küre-i arz, emir tahtında depreniyor, titriyor Sözler, On Dördüncü Söz, On Dördüncü Sözün Zeyli بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اِذَا […]

Risale-i Nur

Taife-i nisanın nurlara karşı alakaları

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 24. Lema, 1-2 ve 3. Nükteler; Taife-i nisanın nurlara karşı alakaları Lem’alar, Yirmi Dördüncü Lem’a بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ (Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın […]

Risale-i Nur

Taht-ı Belkıs’ı yanına celp etmek

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sözler isimli eser, 20. Söz, Mukaddeme; Süleyman Aleyhisselam’ın Mucizesi, Taht-ı Belkıs’ı yanına celp etmek Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam Hem meselâ, Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm taht-ı Belkıs’ı yanına […]

Seminer

Risale-i Nurları okumak ve istifade edebilme şartları

  Konuk: Sebahattin Yaşar Konu: Risale-i Nur’dan Seminerler; Risale-i Nurları okumak ve istifade edebilme şartları WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Ondan başkasının teveccühünü aramamak Acayibi haber verecek mu’ciznüma bir zat laz… Risale-i Nur’a Göre Evliya Kime Denir? […]

Risale-i Nur

Kuran’ın belagatindeki vech-i icazı

  Konuk: Mehmet Ali Kaya Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sözler isimli eser, 25. Söz, 1. Şule, 1. Şua, 1. ve 2. Suret; Kuran’ın belagatindeki vech-i icazı SÖZLER, 25. SÖZ, 1. ŞULE, 1. ŞUA, 1. SURET […]

Risale-i Nur

Demiri Yumuşatmak

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sözler isimli eser, 20. Söz, Mukaddeme; Davud Aleyhisselam’ın Mucizesi, Demiri Yumuşatmak SÖZLER, 20. SÖZ, MUKADDEME, 2. MAKAM Hem meselâ Hazret-i Dâvud Aleyhisselâm hakkında وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ1 وَاٰتَيْناَهُ […]

Risale-i Nur Dersleri

Risale-i Nur

Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüşür

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi İlahiyatçı Yazar Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Şualar isimli eser, 14. Şua; Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüşür WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Ayet’ül Kübra İslami Terör Örgütlerine Bediüzzaman’dan Cev… Risale-i […]

Risale-i Nur

Hastalık, günahların kirlerini yıkar

  Konuk: İbrahim İriboz Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 25. Lema, 8. Deva; Hastalık, günahların kirlerini yıkar WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Fenalığı da iyiliği de görüyorsunuz. Meşrutiyetin … Ey maraz-ı vesvese ile müptela Allah’ın […]

Risale-i Nur

İslam’ın terakkisi

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir İl Temsilcisi Hasan Şen Konu: Risale-i Nur Külliyatı, Hutbe-i Şamiye isimli eser, 1. Kelime; İslam’ın terakkisi, inkişafa başlıyor WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İslamiyet, hakim ve hükümferma […]

Risale-i Nur

San-i Zülcelal, cilve-i esmasını gösterir

  Konuk: Hasan Şen Konu : Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 24. Mektup, 1. Makam; San-i Zülcelal, cilve-i esmasını gösterir WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bi’setten evvel bazı hadiseler Uzayda bizim gibi canlılar var mıdır? Sivrisinek […]

Risale-i Nur

Biz Kalu Bela’dan cemiyet-i Muhammedide dahiliz

  Konuk: Ahmet Dursun Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat, Hakikat; Biz Kalu Bela’dan cemiyet-i Muhammedide dahiliz TARİHÇE-İ HAYAT HAKİKAT Dinî Ceride: 70 26 Şubat 1324 Mart 1909 Biz “kalû bela”dan cemiyet-i […]

Risale-i Nur

Mücedditler Silsilesi ve Bediüzzaman – 2

  Mehmet Ali KAYA ( 1.Bölüm ) ( 2.Bölüm ) WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Yolcu Belgesi-Yeni Said Dönemi Bir dakika lezzet için, mesut bir hanenin saadetin… Bediüzzaman; Dünyayı ve kainatı mescit olarak tari… Bediüzzaman Sonrası Nurcular’ın […]

Risale-i Nur

Ehl-i ilhad, dinsizlikte hangi menfaati buluyorlar?

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 29. Mektup, 3. İşaret; Ehl-i ilhad, dinsizlikte hangi menfaati buluyorlar? WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Havf, Allah’ın şefkatine iltica etmektir Üstad gelenlerle ne konuşurdu? Risale-i Nur’da […]

Risale-i Nur

Dine zarar olmasın

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı, Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat; Dine zarar olmasın, ne olursa olsun? WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Tesanüdü bozarak sorunları çözemeyiz Daire-i esbaptan zuhur eden işler Risale-i Nur’un Medyadaki Dili […]

Risale-i Nur

Bediüzzaman’a göre medya unsurlarının ilkeleri

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Hutbe-i Şamiye, Divan-ı Harb-i Örfi, Beyanat ve Tenvirler, Mektubat, Sünuhat, Münazarat; Bediüzzaman’a göre medya unsurlarının ilkeleri RİSALE-İ NUR’DA BASIN-YAYIN VE AHLAK İLKELERİ GAZETECİLER HANGİ ÖZELLİKLERİ TAŞIMALIDIR? Hutbe-i […]

Risale-i Nur

28.Lema 17.Nükte

  Yeni Asya Gazetesi Avusturya Temsilcisi Mikail Yaprak – 28.Lema 17.Nükte WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bahriye sıhhiye memurları vazifelerini ifa etmesel… Nüshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazifeleri… Bediüzzaman’dan Adnan Menderes’e Mektu… Sinekleri itlaf için odamıza ilaç istimal […]

Risale-i Nur

İnsan yaratılış ağacının en son meyvesidir

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; İnsan yaratılış ağacının en son meyvesidir WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bediüzzaman’ın İlmi ve Manevi Şahsiyeti Kainatı şenlendiren rahmettir Zat-ı akdes-i ilahinin sıfatı ve esması sermedi ve… Şeriatın […]

Risale-i Nur

Ahirzamanda Hz.İsa Şeriatımla Amel Edecek

  Yeni Asya Gazetesi Eğitimci Yazarı Abdülbaki Çimiç – Ahirzamanda Hz.İsa Şeriatımla Amel Edecek WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur, asr-ı saadet ruhunu yeniden ihya ve … Bediüzzaman’ın Eski Said’den Yeni Said… Bediüzzaman’ı Anma Programı Fatsa-1 […]

TV PROGRAMLARI

TV

Orta sağda makul çoğunluğu yapılandırmak istiyoruz

  Konuk: Gültekin Uysal Konu: DP Genel Başkanı Gültekin Uysal 17.03.2019’da Yenigün TV’nin canlı yayın konuğu oldu. Gündemi değerlendiren Uysal; Orta sağda makul çoğunluğu yapılandırmak istiyoruz dedi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: 15 yıldır hatanızı parlamenter demokratik […]