Risale-i Nur

Umur-u gaybiyeye dair hadiselerden birkaç misal

  Konuk: Oğuz Umurca Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 19. Mektup, 5. Nükteli İşaret; Umur-u gaybiyeye dair hadiselerden birkaç misal WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Dünyevi maksatlar Risale-i Nurlarla kasten istenil… Risale-i Nur Külliyatı’ndan 9. […]

Yeni Eklenen Ders, Seminer ve Röportajlar

Risale-i Nur

Cenab-ı Hak bana kafidir

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 11. Lema, 4. Nükte; Cenab-ı Hak bana kafidir WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur Mağlup Edilemez İnsan nasıl hayattan lezzet alabilir? Hamiyet-i diniye mi, hamiyet-i […]

Seminer

Müslümanlar’ın başına öyle bir dava açılmış ki

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Müslümanlar’ın başına öyle bir dava açılmış ki WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Müslümanlar’ın Kardeşliğini Tahrib Eden Fitn… Hz.Adem’in dava-i hilafet-i kübrada mucize-i… Aile Hayatının Huzur ve Mutluluğu Hakiki, samimi ittifak Üstad bu […]

Seminer

Risale-i Nur’da ehemmiyet şahs-ı maneviye göre olur

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur’da ehemmiyet şahs-ı maneviye göre olur WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Tarihçe-i Hayat Bir Tecdiddir 666 Günlük Bandrol ve Devlet Tekeli Serencamını TV… Münafıklar hakkındaki itnap Bediüzzaman’ın ilmi ve manevi şahsiyetini […]

Seminer

Risale-i Nur’da siyaset ve şeytan

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur’dan seminerler; Risale-i Nur’da siyaset ve şeytan WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Eski hal muhal, ya yeni hal veya izmihlal İbadet ve fıskı anlamak istersen Halıkınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız… Al-i […]

Risale-i Nur

Esbap perdedir, iş gören Kudret-i Samedaniye’dir

  Konuk: Abdülmalik Atom Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sözler isimli eser, 22. Söz, 2. Makam, 1. Lema; Esbap perdedir, iş gören Kudret-i Samedaniye’dir WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur’daki içtima-i konular, imani me… Risale-i Nur dairesi […]

Seminer

Nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur’dan seminerler; Nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Hukukun üstünlüğü ancak Risale-i Nurlar ile koruna… Esbap perdedir, iş gören Kudret-i Samedaniye&#8217… Günümüzde Hicreti Nasıl ve Nereye […]

Risale-i Nur

Kürdler ve Osmanlılık

  Konuk: Kadir Akbaş Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat / 23; Kürdler ve Osmanlılık WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Cüziyat ve külli unsurlardaki hikmet ve sanat İhlası kazanmak ve muhafaza etmenin müessir sebebi… […]

Risale-i Nur

Gurbetimdeki firkatimi hikaye edeceğim

  Konuk: Mustafa Güreldi Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 6. Mektup; Gurbetimdeki firkatimi hikaye edeceğim WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Kuran Tilaveti-Recep Kaçmaz Hepimiz Beşinci Şua Tedavisi Görmeliyiz Sair evradın, Risale-i Nur’a tercih edilmesi… Risale-i […]

Seminer

Fırka-ı naciye kimdir?

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi İlahiyatçı Yazar Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur’dan seminerler; Fırka-ı naciye kimdir? WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Tecdid nedir? Müceddid kime denir? Hutbe-i Şamiye’den Altı Dehşetli Hastalık… Yeni Asya’nın hedef ve programı nedir? […]

Risale-i Nur

Neden Risale-i Nurlar’ın mazhariyetleri görülmüyor?

  Konuk: Kadir Akbaş Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Emirdağ Lahikası isimli eser, 52; Neden Risale-i Nurlar’ın mazhariyetleri görülmüyor? WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur; İmanı zaif olanın imanını kuvvetleşt… Bediüzzaman, gazetelere ve gazetecilere nasıl bir … […]

Risale-i Nur

Mukadderat, bazı şeraitle vukua gelirken geri kalır

  Konuk: Ahmet Dursun Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 16. Lema; Mukadderat, bazı şeraitle vukua gelirken geri kalır WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Avam tereddüde düşüp vesvese ediyor Yunus aleyhisselamın münacatı ve duası Bediüzzaman Kimdir? […]

Risale-i Nur

Kainatın süslü perdesi altındaki firaklar

  Konuk: Mustafa Güreldi Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Şualar isimli eser, 11. Şua, 10. Mesele, 2. Haşiye; Kainatın süslü perdesi altındaki firaklar WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Fenalığı da iyiliği de görüyorsunuz. Meşrutiyetin … Programın Manevi Çöküşlere […]

Seminer

Nur Talebeleri için mihenk Risale-i Nur’dur

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur’dan seminerler; Nur Talebeleri için mihenk Risale-i Nur’dur WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur’un Sadeleştirilmesi Din Perdesi Altında Safdil Hocaları Risale-i Nur&#… Avrupa´da Risale – i Nur Hizmetleri Hastalık, günahların […]

Risale-i Nur

Orucun nefsin tehzib-i ahlakı

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 29. Mektup, 1. Risale, 1. Kısım, 5. Nükte; Orucun nefsin tehzib-i ahlakı WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Ehl-i İmanı Birbirine Bağlayan Nurani Rabıtaları B… Umur-u gaybiyeye […]

Risale-i Nur

Haccın ve hikmetinin ihmali kahrı celp etti

  Konuk: Hasan Şen Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri, Sünuhat isimli eser, Rüyanın Zeyli; Haccın ve hikmetinin ihmali kahrı celp etti WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur’da bazı sosyal kavramlar: Meşru… Cehennem olmazsa, […]

Risale-i Nur

Oruç ve nefis terbiyesi

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 29. Mektup, 1. Risale, 1. Kısım, 4. Nükte; Oruç ve nefis terbiyesi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İbadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden… Üç Aylar […]

Risale-i Nur

Risale-i Nur’da insan bahsi

  Konuk: İslam Yaşar Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan muhtelif yerlerden; Risale-i Nur’da insan bahsi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur’un Sadeleştirilmesi Bediüzzaman’ın İttidad-ı İslam İçin Sunduğu … Esbap perdedir, iş gören Kudret-i Samedaniye&#8217… Ermeniler kaymakam ve […]

Risale-i Nur

Sani-i külli şey’e has turra-i garrası vardır

  Konuk: Abdülmalik Atom Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sözler isimli eser, 22. Söz, 2. Makam, 2. Lema; Sani-i külli şey’e has turra-i garrası vardır WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Tevafukat Risale-i Nurlar’ın hak olduğuna ka… Zelzele, gafilleri […]

Risale-i Nur

Kürdler ve İslamiyet

  Konuk: Kadir Akbaş Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri isimli eser, Makalat, 24; Kürdler ve İslamiyet WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Vefatının 53.Yıl Dönümünde Bediüzzaman Nur Talebelerine ve bana iki mesele ihtar edildi Kainatın […]

Risale-i Nur

Ramazanın toplum hayatına kazandırdıkları

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 29. Mektup, 1. Risale, 1. Kısım, 3. Nükte; Ramazanın toplum hayatına kazandırdıkları WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Sıdkın Hayat-ı İçtimaiye-i Siyasiyede Ölmesi Talebelerinin dilinden Risale-i Nur […]

İzlenesi…

Risale-i Nur Dersleri

Risale-i Nur

Harp boğuşmalarını takip eden, kalben taraftar olur

  Konuk: İslam Yaşar Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Asayı Musa isimli eser, 1. Kısım, 4. Mesele; Harp boğuşmalarını takip eden, kalben taraftar olur WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak Hayatımda tüm kuvvetimle asayişi […]

Risale-i Nur

Lahikalar Birer Pusula Gibidir

  Yeni Asya Gazetesi Araştırmacı Tarihçi Yazar Latif Salihoğlu katılmış olduğu derste; Risale-i Nur’ da lahikalar adı altında neşredilen mektupların birer pusula gibi istikamet kazandırdığına değindi. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Kürt Realitesinin Çözümünde Bediüzzaman’dan … Sıkıntısız […]

Risale-i Nur

Bediüzzaman’dan Adnan Menderes’e Mektup

  Yeni Asya Gazetesi Avusturya Temsilcisi – Mikail Yaprak – Bediüzzaman’dan Adnan Menderes’e Mektup WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Türkçemiz Risale-i Nur ile iftihar ediyor Demirkırat Bir Demokrasinin Doğuşu 7-İsyan Nejdet Pehlivan – Ahlen Ostern 2012 Kardeşlerinizin […]

Risale-i Nur

Hz. İsa ve deccale mesih namının verilmesi

  Konuk: Abdülmalik Atom Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Şualar isimli eser, 5. Şua, 1. Mesele; Hz. İsa ve deccale mesih namının verilmesi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur’da Laiklik İhlası kazanmak ve muhafaza etmenin müessir sebebi… […]

Risale-i Nur

Nefs-i emmarenin şekvaları

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi Yazar Mehmet Çetin Konu: Risale-i Nur Külliyatı, Kastamonu Lahikası isimli eser, 3. Mesele; Nefs-i emmarenin şekvaları WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Sure-i ve’l asrın dağ meyvesi namındaki nükt… Tahribata karşı en büyük […]

Risale-i Nur

Rahmet kıymettar bir makbul şefaatçidir

  Konuk: Mustafa Güreldi Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 14. Lema, 6. Sır; Rahmet kıymettar bir makbul şefaatçidir WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Nur Şakirtlerine kanunsuz ve keyfi hücum edildi Ahir zamandan haber veren mühim […]

Risale-i Nur

Zelzele, gafilleri namaza uyandırmak için sarsıyor

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi Eğitimci İlahiyatçı Yazar Süleyman Kösmene Konu: Sözler isimli eser, 14. Söz, 14. Sözün Zeyli, 7. Sual; Zelzele, gafilleri namaza uyandırmak için sarsıyor WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Isparta Bediüzzaman Mevlüdü-2012 Namaz Öğreniyorum […]

Risale-i Nur

Lozan’ın İçyüzü

  Yeni Asya Gazetesi İl Temsilcisi Hasan Şen Risale-i Nur Külliyatı Emirdağ Lahikası’ ndan Lozan’ ın İçyüzü konulu dersi yaptı. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Hz. Ali’nin keramet-i bahiresi Kuran, umum tabakat-ı beşeriyeye bir hutbe-i ezeli… Zübeyir […]

Risale-i Nur

Ahirzamanda İslam’ın Maruz Kaldığı Tehlikeler

  Yeni Asya Gazetesi Araştırmacı Tarihçi Yazar Latif Salihoğlu – Ahirzamanda İslamın Maruz Kaldığı Tehlikeler WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Avrupa Birliği ve İslam Risale-i Nur’dan ayrıştırıcı cereyanlardan u… Doğru İslamiyet İçin Tahkiki İmana İhtiyaç Vardır… 81.Mucizat-ı […]

Risale-i Nur

Bediüzzaman’ın Bu Zamandaki Partileri Tahlili

  Ege Bölgesi Yeni Asya Okuyucuları’nın organize ettiği seminer İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’nde yapıldı. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’ nin Emirdağ Lahikası’ nda Bu Zamanda Dört Parti […]

Risale-i Nur

Risale-i Nur Külliyatı’ndan 9. Söz

  Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Sami Cebeci WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İhlası kazanmak ve muhafaza etmenin müessir sebebi… Kürdler ve Osmanlılık Kıyamet asrında Said Nursi’nin yüksek şahsiy… Allah İçin Sevmenin Faydaları – 1 Hayatımda tüm kuvvetimle […]

Risale-i Nur

Tabiiyyun, ahir zamanda kuvvet bulacak

  Konuk: Mustafa Güreldi Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sözler, Mektubat ve Lemalar isimli eserlerden; Tabiiyyun, ahir zamanda kuvvet bulacak WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nurlar’ın Torba Yasadaki Durumu Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüşür Kainatın içinde […]

TV PROGRAMLARI

TV

Türkiye’de çarpıklık sistematik hale getirildi

  DP Genel Başkanı Gültekin Uysal 13.06.2018 tarhinde Kanal 3 TV’nin canlı yayın konuğu oldu. Programda Türkiye’nin sorunlarına nasıl çözüm olacağını ifade etti. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Türkiye’de Darbelerin Eğitime ve Hürriyete O… Vazifemiz; milletin bedel […]

TV

Toplumdaki bıkmışlık iktidara gerginlik yaşatıyor

  Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 12.06.2018 tarihinde Artı TV’nin haber programına telefonla canlı yayında konuk olarak katıldı. Programda iktidarın ohal tutumunu değerlendirdi. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Türkiye Normal Bir Hükümet Tarafından Yönetilmiyor… […]

TV

Türkiye’nin siyasal sistemi hata vermektedir

  DP Genel Başkanı Gültekin Uysal 06.06.2018 tarihinde Kanal 3’ün canlı yayın konuğu oldu. Programda Türkiye’de seçim gündemini değerlendirdi. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Türkiye’de siyaset kurumsallaştırılmaya çalı… İngiltere’nin Türkiye Politikaları ve Adnan … Siyaset topluma kapatılmak […]

TV

Seçim öncesi Kandil Operasyonu düşüncesi manidar

  Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Artı TV’nin canlı yayın konuğu oldu. Programda AKP’nin seçim öncesi Kandil Operasyonu düşüncesini değerlendirdi. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Tek adam meclisten daha iyi yönetemez Hak İhlalleri Büyük […]