No Picture
Risale-i Nur

İttihad-ı Muhammedi ismi altında yanlış hareket

  Konuk: Mustafa Güreldi Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri isimli eser, Divan-ı Harb-i Örfi, 7. Cinayet; İttihad-ı Muhammedi ismi altında yanlış hareket WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İrhasattan ve delail-i nübüvvetten maksat Risale-i Nurlar […]

Yeni Eklenen Ders, Seminer ve Röportajlar

Risale-i Nur

Kardeşlerinizin şerefleriyle iftihar etmek

  Konuk: Hasan Şen Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 21. Lema, 4. Düsturunuz; Kardeşlerinizin şerefleriyle iftihar etmek WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Erol Sarı-Açış Konuşması Hasan Alkan-Kur’an-ı Kerim Tilaveti Ermeni milleti cesur olabilir mi? Risale-i […]

Seminer

Haklı amire itaat farzdır

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Haklı amire itaat farzdır WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Ahirete gidip gelen mi var? Sorusunun cevabı Miraç… Din, devletin himayesine verilemez İmanımızı yenileyememek Yeis, kuvve-i maneviyeyi kırar İslamiyet’in mazi kıtasına yayılmasını engel… […]

Risale-i Nur

Umur-u gaybiyeye dair hadiselerden birkaç misal

  Konuk: Oğuz Umurca Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 19. Mektup, 5. Nükteli İşaret; Umur-u gaybiyeye dair hadiselerden birkaç misal WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Sani-i hakim şüzuzat-ı kanuniye ile meşietini izha… Risale-i Nur ve […]

Risale-i Nur

Cenab-ı Hak bana kafidir

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 11. Lema, 4. Nükte; Cenab-ı Hak bana kafidir WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur Bütün Sorulara Cevap Veriyor Ahirzaman Hadisatı Mehdi Kudüs, dünya barışını temsil […]

Seminer

Müslümanlar’ın başına öyle bir dava açılmış ki

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Müslümanlar’ın başına öyle bir dava açılmış ki WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İslam’ın Doğruluğunu Ef’alimizle Yaşam… Risale-i Nur’a Göre Hicreti Nasıl Anlamalı v… Menfaat-i Şahsiyesine Himmeti Hasretmek İslami Terör Örgütlerine Bediüzzaman’dan Cev… […]

Seminer

Risale-i Nur’da ehemmiyet şahs-ı maneviye göre olur

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur’da ehemmiyet şahs-ı maneviye göre olur WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Altıncı Desise-i Şeytaniye Tembellik Tenperverlik… Asr-ı Saadetteki Fitnelerin Hikmeti,Kerbela’… Mevlidler şahs-ı manevinin kuvvetini gösteriyor Risale-i Nur; İmanı zaif olanın imanını […]

Seminer

Risale-i Nur’da siyaset ve şeytan

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur’dan seminerler; Risale-i Nur’da siyaset ve şeytan WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur’da ehemmiyet şahs-ı maneviye gö… Esbap perdedir, iş gören Kudret-i Samedaniye&#8217… İhtilaf tarafgirliği iktiza ediyor Bediüzzamansız Nurculuk projesi […]

Risale-i Nur

Esbap perdedir, iş gören Kudret-i Samedaniye’dir

  Konuk: Abdülmalik Atom Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sözler isimli eser, 22. Söz, 2. Makam, 1. Lema; Esbap perdedir, iş gören Kudret-i Samedaniye’dir WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Menderes gibi dindarlara beyan ediyorum Ey paşalar, zabitler! Suallerime […]

Seminer

Nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur’dan seminerler; Nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Süfyan, insanların zayıf damarlarından tutup, kend… İstibdat; Suistimalata gayet müsait bir zemindir Neden ehl-i hak ihtilaf ediyorlar? Takva […]

Risale-i Nur

Kürdler ve Osmanlılık

  Konuk: Kadir Akbaş Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat / 23; Kürdler ve Osmanlılık WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Hayır ve hak din istikbalde mutlaka galebe edecekt… Fahr-i kainat ne istiyor? Hz.Ali’nin Zamanında […]

Risale-i Nur

Gurbetimdeki firkatimi hikaye edeceğim

  Konuk: Mustafa Güreldi Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 6. Mektup; Gurbetimdeki firkatimi hikaye edeceğim WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İnsanın en kıymetli malı, onun ruhudur Alemin tılsımı, insanın muamması ve salatın rumuzu… Esbap perdedir, […]

Seminer

Fırka-ı naciye kimdir?

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi İlahiyatçı Yazar Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur’dan seminerler; Fırka-ı naciye kimdir? WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Müceddidlere niçin müracaat etmek gerekir? Müceddidlerin kutsi kaynakları Risale-i Nur’daki içtima-i konular, imani me… İslam’ın Doğruluğunu […]

Risale-i Nur

Neden Risale-i Nurlar’ın mazhariyetleri görülmüyor?

  Konuk: Kadir Akbaş Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Emirdağ Lahikası isimli eser, 52; Neden Risale-i Nurlar’ın mazhariyetleri görülmüyor? WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bediüzzaman’a dost olmanın temel şartı, haks… Ramazandaki oruç şükre bakar Bursa’da Bediüzzaman Mevlidi-2015 Tevafukat […]

Risale-i Nur

Mukadderat, bazı şeraitle vukua gelirken geri kalır

  Konuk: Ahmet Dursun Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 16. Lema; Mukadderat, bazı şeraitle vukua gelirken geri kalır WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bediüzzaman’ın Risale-i Nur’da AB&#821… Kur’an, Nübüvvet-i Ahmediye ile Vahdaniyet-i… Sıkıntısız Hicret Yoktur […]

Risale-i Nur

Kainatın süslü perdesi altındaki firaklar

  Konuk: Mustafa Güreldi Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Şualar isimli eser, 11. Şua, 10. Mesele, 2. Haşiye; Kainatın süslü perdesi altındaki firaklar WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İslam’ın terakkisi Risale-i Nur’da Beddua ve Dua Risale-i Nur’da bazı […]

Seminer

Nur Talebeleri için mihenk Risale-i Nur’dur

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur’dan seminerler; Nur Talebeleri için mihenk Risale-i Nur’dur WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İnsanlığın maddi ve manevi kurtuluş çaresi Risale-… Tabiiyyun, ahir zamanda kuvvet bulacak Yeis, kuvve-i maneviyeyi kırar Ehl-i İmanı […]

Risale-i Nur

Orucun nefsin tehzib-i ahlakı

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 29. Mektup, 1. Risale, 1. Kısım, 5. Nükte; Orucun nefsin tehzib-i ahlakı WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Yeni Asya Gazetesi’nin Görme Engellilere Ris… Gizli din düşmanları […]

Risale-i Nur

Haccın ve hikmetinin ihmali kahrı celp etti

  Konuk: Hasan Şen Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri, Sünuhat isimli eser, Rüyanın Zeyli; Haccın ve hikmetinin ihmali kahrı celp etti WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Masumun hakkı, bütün halk için iptal edilmez Manevi […]

Risale-i Nur

Oruç ve nefis terbiyesi

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 29. Mektup, 1. Risale, 1. Kısım, 4. Nükte; Oruç ve nefis terbiyesi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Sari Hastalıklar Gibi İntişar Eden İstibdad Risale-i Nur benim […]

Risale-i Nur

Risale-i Nur’da insan bahsi

  Konuk: İslam Yaşar Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan muhtelif yerlerden; Risale-i Nur’da insan bahsi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Cehennem olmazsa, cennet de olmaz Şirkin hakikati yok Ramazanın toplum hayatına kazandırdıkları Risale-i Nur’un verdiği zevk, şevk, iman […]

Risale-i Nur Dersleri

Risale-i Nur

Oruç ve nefis terbiyesi

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 29. Mektup, 1. Risale, 1. Kısım, 4. Nükte; Oruç ve nefis terbiyesi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Eski hal muhal, ya yeni hal veya izmihlal Hasan […]

Risale-i Nur

Bediüzzaman Kimdir? Risale-i Nur Nedir?

  Almanya Ahlen Medresemizi ziyaret eden Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Kara; Risale-i Nur Külliyatı, Sikke-i Tasdik-i Gaybi isimli eserden Bediüzzaman Kimdir? ve Risale-i Nur Nedir? sorularının cevap bulduğu dersi yaptı. WhatsAppBENZER KONUDA […]

Risale-i Nur

Al-i beytim, katle ve belaya maruz kalacaklar

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 19. Mektup; Al-i beytim, katle ve belaya maruz kalacaklar WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: 19.Mektub Mucizat-ı Ahmediye Bela ve Musibetlere […]

Risale-i Nur

İrhasattan ve delail-i nübüvvetten maksat

  Konuk: Mehmet Ali Kaya Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 19. Mektup, 2. Kısım; İrhasattan ve delail-i nübüvvetten maksat WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Kainatın kuvveti toplansa, bizi Üstad ve Risale-i … Sari Hastalıklar Gibi […]

Risale-i Nur

8.Söz

  Yeni Asya Gazetesi Yazarı Osman Zengin; Risale-i Nur Külliyatı Sözler isimli eserden 8.Söz’ den ders yaptı. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Demokrat Anayasa Arayışları Soru Cevap Bölümü-7… Osman Zengin Ankara Kocatepe Mevlidi Rahmetli Halil Uslu Ağabey’in […]

Risale-i Nur

Kainatın süslü perdesi altındaki firaklar

  Konuk: Mustafa Güreldi Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Şualar isimli eser, 11. Şua, 10. Mesele, 2. Haşiye; Kainatın süslü perdesi altındaki firaklar WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur’da bazı sosyal kavramlar: Şeria… Risaleler ücret mukabilinde dünya […]

Risale-i Nur

Mesnevi-i Nuriye’den Tevhid Delilleri ve YeniAsya

  Yeni Asya Gazetesi Denetleme Kurulu Üyesi İsmail ÖZDEMİR, İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’ nin konuğu oldu. Risale-i Nur Külliyatı – Mesnevi-i Nuriye isimli eserden Tevhid Delilleri bahsini ders yaparken Yeni Asya Gazetesi’nin kuruluşunun 44.Yılı […]

Risale-i Nur

Sünnet-i Seniyye

  Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Sami Cebeci WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Van Bediüzzaman Mevlidi-2013 Risale-i Nurlar’ın Dili ve Sadeleştirme Risale-i Nur Külliyatı’ndan Altıncı Söz Risale-i Nur İnayet-i Rabbaniye Altındadır 11.Lem’a’dan-4 Ölümsüzlük Ülkesine Yolculuk Avustralya’da Risale-i Nur […]

Risale-i Nur

Duanız Olmazsa Ne Ehemmiyetiniz Var?

  Yeni Asya Gazetesi yazarlarından İlahiyatçı – Eğitimci Yazar Süleyman Kösmene, İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’ nin konuğu oldu. Risale-i Nur Külliyatı – Yirmi Dördüncü Mektubun Birinci Zeyli’ nden “Duanız Olmazsa Ne Ehemmiyetiniz Var?” konulu […]

Risale-i Nur

Kardeşlerinizin şerefleriyle iftihar etmek

  Konuk: Hasan Şen Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 21. Lema, 4. Düsturunuz; Kardeşlerinizin şerefleriyle iftihar etmek WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Yeni Asya’da Başlayan Risale-i Nur’dan… Namazdan Sonraki Tesbihatlar Tarikat-ı Muhammediye… Ramazanın toplum hayatına […]

Risale-i Nur

Hürriyetin Beş Temel Hakikati

  İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’ nin Konuğu Süleyman Uçar’ dı. Uçar; Risale-i Nur’ dan Hürriyetin Beş Temel Hakikati konulu dersi yaptı WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İstibdat Yerine Meşveret ve Hürriyet Tesis Edilmel… Başvekile ve Dindar […]

Risale-i Nur

Esbap perdedir, iş gören Kudret-i Samedaniye’dir

  Konuk: Abdülmalik Atom Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sözler isimli eser, 22. Söz, 2. Makam, 1. Lema; Esbap perdedir, iş gören Kudret-i Samedaniye’dir WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur’da Gaybi İşaretler Risale-i Nur Külliyatı’ndan 27.Sözün Zeyli… […]

Risale-i Nur

Divan-ı Harbi Örfi Mülahazaları

  Konuk: Şükrü Bulut WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bediüzzamansız Nurculuk projesi Risale-i Nur Mesleğinin Temel Esasları – 2 Sıdkın Hayat-ı İçtimaiye-i Siyasiyede Ölmesi Masumun hakkı, bütün halk için iptal edilmez Bediüzzaman’ı Anma Programı Trabzon 2012 AB; […]

TV PROGRAMLARI

TV

Türkiye’de çarpıklık sistematik hale getirildi

  DP Genel Başkanı Gültekin Uysal 13.06.2018 tarhinde Kanal 3 TV’nin canlı yayın konuğu oldu. Programda Türkiye’nin sorunlarına nasıl çözüm olacağını ifade etti. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bediüzzaman’ın esaslarına uyulmadığı için Tü… Türkiye’nin İsrail’le İzledigi Politik… […]

TV

Toplumdaki bıkmışlık iktidara gerginlik yaşatıyor

  Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 12.06.2018 tarihinde Artı TV’nin haber programına telefonla canlı yayında konuk olarak katıldı. Programda iktidarın ohal tutumunu değerlendirdi. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: AKP, Parti Bütünlüğünü Kaybetti Tepeden inmeci […]

TV

Türkiye’nin siyasal sistemi hata vermektedir

  DP Genel Başkanı Gültekin Uysal 06.06.2018 tarihinde Kanal 3’ün canlı yayın konuğu oldu. Programda Türkiye’de seçim gündemini değerlendirdi. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: DP, Türkiye’nin genelini kuşatacak siyasi ya… Türkiye’nin Yeni Asya Gibi Doğru İslamiyeti … […]

TV

Seçim öncesi Kandil Operasyonu düşüncesi manidar

  Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Artı TV’nin canlı yayın konuğu oldu. Programda AKP’nin seçim öncesi Kandil Operasyonu düşüncesini değerlendirdi. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Anayasa Mahkemesi Devlet Tekeline Son Verdi Havuz Medyası Gücünü […]