Yeni Eklenen Ders, Seminer ve Röportajlar

Risale-i Nur

Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Cumhuriyet hakkında fikrin nedir? WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İhlasın sırrını kendimize yerleştirmek için Aşure günündeki meydana gelen mübarek olaylar Nev-i insanın yüzde sekseni ehl-i tahkik değildir… Muhabbet, […]

Risale-i Nur

Fikir adamlarının dilinden Yeni Asya

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Fikir adamlarının dilinden Yeni Asya WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Zalim siyasetin gaddarane düsturu Yeni Asya Gazetesi 470 Gün Kapatıldı Adalet, umum eşyanın muvazenelerini idare ediyor İnsanlar ticaretlerini […]

Risale-i Nur

İfsat komitelerinin hedefi ve Yeni Asya’nın farkı

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; İfsat komitelerinin hedefi ve Yeni Asya’nın farkı WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Mübarek zatların başına gelen muamelenin hikmeti… Yeni Asya İstikametini Bozmadı Toprak, hadsiz rahmetin perdesidir Dalalette elem […]

Risale-i Nur

Edebiyat, belagat ve Risale-i Nur

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Edebiyat, belagat ve Risale-i Nur WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İnsanlığın kurtuluşu Risale-i Nur’dadır… Cezire-i vasiada vahşi, mutaassıp ve inatçı akvam… Risale-i Nur’da Beddua ve Dua İşittim, İttihad-ı […]

Risale-i Nur

Bediüzzaman’a göre matbuatın temel unsurları

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Bediüzzaman’a göre matbuatın temel unsurları WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Nüshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazife ve … Tenkit Etmek veya Mihenge Vurmak İnsan ve Şeytan’ın Yaradılış Hikmetleri Türkiye’deki […]

Risale-i Nur

Milli değerlerimiz dışındaki basının hedefi

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Milli değerlerimiz dışındaki basının hedefi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Haklı amire itaat farzdır Neden ehl-i hak ihtilaf ediyorlar? İlahi Kudretin Sonsuz Gücü Kainat dolar boşalır bir misafirhanedir […]

Risale-i Nur

Risale-i Nur’da neşriyat hizmetinin kaynağı

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Risale-i Nur’da neşriyat hizmetinin kaynağı WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur Külliyatı’ndan 33.Söz Neşriyatımız, Meşveret, İhlas, Ahrarlar Talebelerinin dilinden Risale-i Nur ve Bediüzzaman… İnsan, nur-u iman ile […]

Risale-i Nur

Yeni Asya’nın hedefi, kuruluşu ve programı

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Yeni Asya’nın hedefi, kuruluşu ve programı WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Yeni Asya referandumda hayır demesinin sebebi; Huk… Nur şakirtleri, muarızlara mukabele-i bilmisille k… Günümüz siyasetini deccalizm ve […]

Risale-i Nur

Nefsime ait işlerle meşgul olduğum vakit

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 10. Lema, Şefkat Tokatları Risalesi, Birincisi; Nefsime ait işlerle meşgul olduğum vakit WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Miraç, Allah’ın insanlığa verdiği değeri gös… Türkçemiz Risale-i Nur […]

Risale-i Nur

Bediüzzaman’ın matbuat nizamnamesi

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan Muhtelif; Bediüzzaman’ın matbuat nizamnamesi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Anne Babalar; Evladını Kime Kurban Ediyorlar? Müslüman’a Ait Hoşgörü ve Müsamaha Tavrı Nas… Risale-i Nur Külliyatı’ndan 27.Sözün Zeyli… Bediüzzaman’ın fikirlerine […]

Risale-i Nur

Gayrimüslimin askerliği nasıl caiz olur?

  Konuk: Hüseyin Uzun Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri isimli eser, Münazarat; Gayrimüslimin askerliği nasıl caiz olur? WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Hayalin ömrü kısadır Risale-i Nur’a tam, halis ve daimi bir sadak… Prens […]

Risale-i Nur

Eskiden İslamlar zengin, onlar fakir idiler

  Konuk: Hüseyin Uzun Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri isimli eser, Münazarat; Eskiden İslamlar zengin, onlar fakir idiler WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Yeni Asya’nın manşetleri Dini, Siyaset-i İslamiye’ye Alet Etmek İhlası kırar, amel-i […]

Risale-i Nur

Bu asrın hassası: Camı elmasa tercih eder

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sikke-i Tasdik-i Gaybi isimli eser, Parlak Fıkralar, Güzel Mektuplar; Bu asrın hassası: Camı elmasa tercih eder WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Fikir adamlarının dilinden Yeni Asya Bediüzzaman; Risale-i Nur’un […]

Risale-i Nur

Bana, sen şuna buna niçin sataştın? Diyorlar

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Tarihçe-i Hayat isimli eser, Ön Söz, Şefkat ve Merhameti; Bana, sen şuna buna niçin sataştın? Diyorlar WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur’da Dahili ve Harici Cereyanlar-… Yeni Asya’nın […]

Risale-i Nur

Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Asa-yı Musa isimli eser, Meyve Risalesi, 5. Mesele; Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Kainatın içinde tahrip ve tamir var Hicret;İsar Hasletini Yaşamaktır Hamiyet-i […]

Röportaj

Bediüzzaman ve hayvan haklarına yaklaşımı

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Bediüzzaman ve hayvan haklarına yaklaşımı WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Vatan, millet ve ehl-i hükümet Risale-i Nur’… Urfa’da Bediüzzaman Mevlüdü – 2010 Hakiki medeniyet ve maddi terakki Şahıs Halifeden Heyet Halifeye Geçiş […]

Seminer

Gençlere rol model Efendimiz’in günlük hayata katkıları

  Konuk: Sebahattin Yaşar Konu: Gençlere rol model Efendimiz’in günlük hayata katkıları WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Evde çiğnenen çocuk, toplum hayatında ayağa kalkam… Gençlerin enerjisini ülkemize yaymalıyız Bana haddimden fazla teveccüh gösteren kardeşlerim… Niçin hizmet etmeliyiz? […]

Risale-i Nur

Şeytanların halkı, icadı ve hikmeti

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 12. Mektup, 2. Sualiniz; Şeytanların halkı, icadı ve hikmeti WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Ey insan! Sen setr-i gayptan mahrumsun Nasıl hürriyet imanın hassasıdır? İnsanın dünyaya […]

Risale-i Nur Dersleri

Risale-i Nur

Mücedditler Silsilesi ve Bediüzzaman – 1

  Mehmet Ali KAYA ( 1.Bölüm ) ( 2.Bölüm ) WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Bediüzzaman’ın Batıyı Tarifi Eski Said’in Özellikleri Bediüzzaman’ın hayatı boyunca sergilediği mü… Mevlid Yeniden Bir Doğuştur Ahirzamanda Bediüzzaman’ı Anlamak Abdülbaki Çimiç Ankara Kocatepe […]

Risale-i Nur

Kelam-ı tevhidinin on bir kelimesi

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 20. Mektup, Mukaddime, 1. Makam; Kelam-ı tevhidinin on bir kelimesi WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur Külliyatı’ndan 27.Sözün […]

Risale-i Nur

İslami Terör Örgütlerine Bediüzzaman’dan Cevaplar

  Yeni Asya Gazetesi İlahiyatçı Yazar Ali Ferşadoğlu – İslami Terör Örgütlerine Bediüzzaman’dan Cevaplar WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Doğru İslamiyeti Yorumlayan Şahıs ve Eserler Bediü… Bediüzzaman Said Nursi’ ye göre Sivil Toplum… Said, yanında başka kitapları […]

Risale-i Nur

Allah, şükür istiyor

  Konuk: Cenk Çalık Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 19. Lema, İktisat Risalesi, 1. Nükte; Allah, nimetlerin karşılığında şükür istiyor WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nurlar İçin Bandrol Meselesi Risale-i Nur, muhalif yolları mümteni […]

Risale-i Nur

Şakirtler seni mürşit zannediyorlar

Konuk: Malik Atom Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Emirdağ Lahikası-1 / 205; Şakirtler seni mürşit zannediyorlar WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Nur Şakirtlerine kanunsuz ve keyfi hücum edildi Risale-i Nur’dan günümüz tahlilleri Demokrat Anayasa Arayışları Ahmet Battal-6 Bediüzzaman’dan […]

Risale-i Nur

Kürdler ve Osmanlılık

  Konuk: Kadir Akbaş Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat / 23; Kürdler ve Osmanlılık WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Kelam-ı tevhidinin on bir kelimesi Bahriye sıhhiye memurları vazifelerini ifa etmesel… Risale-i Nur’da şahsiyet, […]

Risale-i Nur

19.Mektub Mucizat-ı Ahmediye

  Ege Bölgesi Yeni Asya Okuyucuları’ nın organize program İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’nde yapıldı. Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 19.Mektub Mucizat-ı Ahmediye’ den ders yaptı WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Gurbetimdeki firkatimi […]

Risale-i Nur

Mevlid, müstahsen bir adet-i islamiyedir

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi Eğitimci İlahiyatçı Yazar Mehmet Ali Kaya Konu: Risale-i Nur Külliyatı, Mektubat isimli eser, 24. Mektup, 2. Zeyli; Mevlid, müstahsen bir adet-i islamiyedir WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Elimizdeki nimeti takdir etmediğimizden tokat […]

Risale-i Nur

Bediüzzaman, şahsa dayalı yönetimleri savunmaz

Konuk: Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz Konu: Bediüzzaman, şahsa dayalı yönetimleri savunmaz WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Ali Çavuş ve Bediüzzaman Üstad gelenlerle ne konuşurdu? Türkiye Siyaseti Demokrat Parti Çizgisinin Eksikli… Kazım Güleçyüz Ülke […]

Risale-i Nur

19.Söz Risalet-i Ahmediye’ye Dair Reşhalar

  Yeni Asya Gazetesi İlahiyatçı Eğitimci Yazar Süleyman Kösmene – 19.Söz Risalet-i Ahmediye’ ye Dair Reşhalar WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Ramazanda ehl-i iman ordu hükmüne geçer Üstadımızın, mühim bir vazife-i maneviyesi var… Risale-i Nur’da parlamenter sistem […]

Risale-i Nur

Fani Hayatı Bakileştirmek İçin

  Yeni Asya Gazetesi Güneşli Tesisleri’ nde düzenlenen derse katılan Yeni Asya Gazetesi Yazarı Oğuz Umurca; 6.Söz’ den Fani Hayatı Bakileştirmek İçin konulu bir ders yaptı. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Avam tereddüde düşüp vesvese ediyor Bediüzzaman’ın […]

Risale-i Nur

Daire-i esbaptan zuhur eden işler

  Konuk : Mustafa Güreldi Konu : Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mesnevi-i Nuriye isimli eser, Lemalar; Daire-i esbaptan zuhur eden işler WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Tarihçe-i Hayat Bir Tecdiddir Mirkatü’s Sünnet ve Tiryaku Marazı’l-B… İfsat komitelerinin hedefi […]

Risale-i Nur

Kuran, umum tabakat-ı beşeriyeye bir hutbe-i ezeliyedir

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Çakır Konu: Risale-i Nur Külliyatı, Emirdağ Lahikası – II isimli eser, İşaratü’l İcaz’ın İfadetü’l Meramı; Kuran, umum tabakat-ı beşeriyeye bir hutbe-i ezeliyedir WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Sıkıntıya […]

Risale-i Nur

İhlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi İlahiyatçı Yazar Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 21. Lema, İhlas Hakkında; Herkesten ziyade, bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Allah’ın ibadından istediği […]

TV PROGRAMLARI

TV

Sağlıklı beslenme tavsiyelerindeki çelişkiler

  Konuk: Kenan Taştan Konu: Sağlıklı beslenme tavsiyelerindeki çelişkiler WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Eğitim alanında mutlu olacağınız tercihler yapın… Motivasyonlarımız için hergün yakıt almalıyız… Önce Aile Doğru hedefler belirlemek için Çocuklarınızı geliştirebilecekleri özellikleriyle … Kabiliyetlerinizi gözlemleyin […]

TV

Allah’a abd olan başkasına abd olmaz

  Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 02.08.2018 tarihinde Medyascope’da Murat Aksoy’un canlı yayın konuğu olup sorularını yanıtladılar. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Cemaatlerin siyaset desteğini […]

TV

Arananların arkasını bırakın iması

  Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 02.08.2018 tarihinde Medyascope’da Murat Aksoy’un canlı yayın konuğu olup sorularını yanıtladılar. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: İktidar İniş Sürecine […]

TV

Bizi değerlendirmek o hanımı aşar

  Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 02.08.2018 tarihinde Medyascope’da Murat Aksoy’un canlı yayın konuğu olup sorularını yanıtladılar. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Risale-i Nur Mağlup […]

TV

Dini cemaatlerin görevi toplumun vicdanı olmaktır

  Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 02.08.2018 tarihinde Medyascope’da Murat Aksoy’un canlı yayın konuğu olup sorularını yanıtladılar. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Cemaatlerin siyaset desteğini […]

TV

Toplum cemaatlerden soğutuluyor mu?

  Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 02.08.2018 tarihinde Medyascope’da Murat Aksoy’un canlı yayın konuğu olup sorularını yanıtladılar. WhatsAppBENZER KONUDA VİDEOLAR: Kazım Güleçyüz Ülke […]