Bediüzzaman’ın basın-yayın ve matbuatı değerlendirmesi

Bediüzzaman'ın basın-yayın ve matbuatı değerlendirmesi

 

Konuk: Ali Ferşadoğlu

Konu: Risale-i Nur’dan muhtelif; Bediüzzaman’ın basın-yayın ve matbuatı değerlendirmesi

MUHAKEMAT

Şimdi tekemmül-ü vesait-i nakliye ile, âlem bir şehr-i vahid hükmüne geçtiği gibi, matbuat ve telgraf gibi vesait-i muhabere ve müdavele ile, ehl-i dünya, bir meclisin ehli hükmündedir.

NUTUK

Gazeteler iki vazife-i mühimmeyi deruhte etmiştir. Çünkü iki rütbeye mazhar olmuş.

Birincisi, dellâlü’l-mehasin ve’l-meâyib.

İkincisi, hatibü’l-umumî veyahut mürebbiyü’l-efkâr.

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.