Kelime-i Şehadetin iki kelamı birbirini tazammun eder

Kelime-i Şehadetin iki kelamı birbirini tazammun eder

Risale-i Nur‘dan dersler köşesinin konuğu Yeni Asya Gazetesi Eğitimci Yazar Şemseddin Çakır oldu.

Şemseddin Çakır, Risale-i Nur Külliyatı’ndan Mektubat isimli eser, 26. Mektup, 4. Mebhas, 5. Mesele’den “Kelime-i Şehadetin iki kelamı birbirini tazammun eder” konulu bir ders icra etti.

EuroNur.tv ekranlarından izleyebilirsiniz.

Mektubat

Yirmi Altıncı Mektup

Dördüncü Mebhas

BEŞİNCİ MESELE

Saniyen: Mektubunuzda “Mücerred لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ 2 kâfi midir? Yani, مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ 3 demezse ehl-i necat olabilir mi?” diye, diğer bir maksadı soruyorsunuz. Bunun cevabı uzundur. Yalnız şimdi bu kadar deriz ki:

Dipnotlar – Arapça İbareler – Haşiyeler:
2 : Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.
3 : Hazret-i Muhammed (a.s.m.) Allah’ın resulüdür.

Kelime-i şehadetin iki kelâmı birbirinden ayrılmaz, birbirini ispat eder, birbirini tazammun eder, biri birisiz olmaz. Madem Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm Hâtemü’l-Enbiyadır, bütün enbiyanın vârisidir. Elbette bütün vusul yollarının başındadır. Onun cadde-i kübrâsından hariç hakikat ve necat yolu olamaz. Umum ehl-i marifetin ve tahkikin imamları, Sadi-i Şirazî gibi derler:

مُحَالَسْتِ سَعْدِى بَرَاهِ نَجَاتْ – ظَفَرْ بُرْدَنْ جُزْ دَرْ پَىَ مُصْطَفٰى1

Hem كُلُّ الطُّرُقِ مَسْدُودٌ اِلاَّ الْمِنْهَاجَ الْمُحَمَّدِىَّ 2 demişler.

Fakat bazan oluyor ki, cadde-i Ahmediyede (a.s.m.) gittikleri halde, bilmiyorlar ki cadde-i Ahmediyedir ve cadde-i Ahmediye dahilindedir.

Hem bazan oluyor ki, Peygamberi bilmiyorlar; fakat gittikleri yol, cadde-i Ahmediyenin eczasındandır.

Hem bazan oluyor ki, bir keyfiyet-i meczubâne veya bir hâlet-i istiğrakkârâne veya bir vaziyet-i münzeviyâne ve bedeviyâne suretinde, cadde-i Muhammediyeyi düşünmeyerek, yalnız لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ onlara kâfi geliyor.

Fakat bununla beraber, en mühim bir cihet budur ki: Adem-i kabul başkadır, kabul-ü adem başkadır. Bu çeşit ehl-i cezbe ve ehl-i uzlet veya işitmeyen veya bilmeyen adamlar, Peygamberi bilmiyorlar veya düşünmüyorlar ki kabul etsinler. O noktada cahil kalıyorlar. Marifet-i İlâhiyeye karşı yalnız لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ biliyorlar. Bunlar ehl-i necat olabilirler.

Dipnotlar – Arapça İbareler – Haşiyeler:
1 : Ey Sâdî! Mustafa’nın (a.s.m.) izinde gitmeden, kurtuluş yolunda zafer kazanmak muhaldir.
2 : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) yolundan başka bütün yollar kapalıdır.

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.