İhlas Risalesi’ni yazıldığı dönemin şartlarıyla düşünmek

Röportaj

İhlas Risalesi’ni yazıldığı dönemin şartlarıyla düşünmek

Sunuculuğunu Yeni Asya Gazetesi Yazar Cenk Çalık‘ın yaptığı Risale-i Nur’dan Röportajlar köşesinde bu haftaki konuğumuz Yeni Asya Gazetesi Edebiyatçı Yazar İslam Yaşar oldu.

Sayın İslam Yaşar ile “İhlas Risalesi‘ni yazıldığı dönemin şartlarıyla düşünmek” konusunu ayrıntılarıyla konuştuk.

EuroNur.tv ekranlarından izleyebilirsiniz.

Emirdağ Lâhikası – II

Vazifemiz ihlâs ile iman ve Kur’ân’a hizmet etmektir.

Kastamonu Lâhikası

Mesleğimiz, sırr-ı ihlâsa dayanıp, hakaik-i imaniye olduğu için

Barla Lâhikası

Hulûsi Beyin mektubudur

İhlâsa dair Yirminci, Yirmi Birinci Lem’alar: Yirminci Lem’a muhtelif meslek ve meşrepte mü’minler arasındaki rekabetkârâne ihtilâfların esbabını öyle bir teşrihtir ki, tavsif edebilmek için bu mübarek eseri aynen nakleylemekten başka çare yoktur. Allah cümlemizi muhlis kullarından eylesin. Âmin.

En az on beş günde bir defa okunması emir buyurulan Yirmi Birinci Lem’a: Evrad edinilecek kadar ehemmiyetlidir. Malûmdur ki, kale içinden fetholunur. Bugünkü muvaffakiyete sebep olan ihlâs kalkarsa, maâzallah, o zaman çok vahîm neticeler tevellüd eder. En büyük düşmanımız nefsimizdir.

Kastamonu Lâhikası

Sizler, ara sıra, İhlâs ve İktisat Lem’alarını ve bazan Hücumat-ı Sitte risalesini mâbeyninizde beraber okumalısınız.

Programın diğer bölümleri;

1) İhlas Risalesi’ni yazıldığı dönemin şartlarıyla düşünmek

2) Allah’ın rızası yerine tercih ettiklerimiz

3) İhlas Risalesi’ni İhlas Suresi’nin şerhi gibi düşünebiliriz

4) Nur Talebeleri’nin ihlası kazanma çabaları

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. Allah'ın rızası yerine tercih ettiklerimiz | EuroNur.tv
  2. İhlas Risalesi'ni İhlas Suresi'nin şerhi gibi düşünebiliriz | EuroNur.tv
  3. Nur Talebeleri'nin ihlası kazanma çabaları | EuroNur.tv

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.