Hayatını Nur’a ve Nur Üstad’a feda edenler

Hayatını Nur’a ve Nur Üstad’a feda edenler

Çorum Kargı Yaylası Uhuvvet Buluşması 6 Ağustos 2023 Pazar günü Kargı İlçesi’nde Yeni Asya Gazetesi Çorum İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirildi.

Yeni Asya Gazetesi Araştırmacı Tarihçi Yazar M. Latif Salihoğlu konuk olarak davet edildi.

M. Latif Salihoğlu Risale-i Nur Külliyatı’ndan Şualar ve Emirdağ Lahikası isimli eserlerden “Hayatını Nur’a ve Nur Üstad’a feda edenler” konulu bir ders icra etti.

EuroNur.tv ekranlarından izleyebilirsiniz.

Şualar

On Üçüncü Şuâ

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Aziz, sıddık kardeşlerim; Ben merhum Hâfız Ali’yi unutamıyorum. Onun acısı beni çok sarsıyor. Eski zamanlarda bazen böyle fedakâr zâtlar, kendi dostu yerine ölüyorlardı. Zannederim, o merhum benim yerimde gitti. Onun fevkalâde hizmetini eğer sizler gibi o sistemde zâtlar yapmasaydı Kur’ân’a, İslâmiyete büyük bir zâyiat olurdu. Ben, onun vârisleri olan sizleri tahattur ettikçe, o acı gidiyor, bir inşirah geliyor. Medar-ı hayrettir ki, ben şimdi onun mânevî, belki maddî hayatıyla âlem-i berzaha gitmesi cihetiyle, o âleme gitmek için bende bir iştiyak zuhur etti ve ruhuma başka bir perde açıldı.

Dipnotlar – Arapça İbareler – Haşiyeler:
1 : Her türlü kusur ve noksandan yüce olan Allah’ın adıyla.

Nasıl ki buradan Isparta’daki kardeşlerimize selâm gönderip muarefe, muhabere ile sohbet ediyoruz. Aynen öyle de, Hâfız Ali’nin tavattun ettiği âlem-i berzah, nazarımda Isparta, Kastamonu gibi olmuş. Hattâ bu gece, mesmuatıma göre, buradan birisi oraya gönderilmiş. On defadan ziyade teessüf ettim. “Niçin Hâfız Ali’ye onunla selâm göndermedim?” Sonra ihtar edildi ki, selâm göndermek için vasıtalara ihtiyaç yok; kuvvetli rabıtası telefon gibidir. Hem o gelir, alır. O büyük şehid Denizli’yi bana sevdiriyor; daha buradan gitmek istemiyorum. O ve Mehmed Zühtü ve Hâfız Mehmed, hayatlarında gördükleri vazife-i imaniye ve Nuriyeye devam ediyorlar. Onlar pek yakından temâşâ ediyorlar, belki de yardım ediyorlar. Evliya-yı azîmenin dairesinde kıymetli hizmet noktasında mevki almalarından, ben de o ikisinin Hâfız Mehmed’le beraber isimlerini silsilemde aktabların isimleri yanında yâd edip hediyelerimi bağışlıyorum.

*****

Emirdağ Lâhikası – I > (131)

Kahraman Tahirî’nin Nurcu mâsume, merhume mübarek Hicret’i dünyadan Cennete hicret etmesi, hakikaten beni mahzun eyledi. Öyle bir Nur şakirdi ve mâsum taifesinin ehemmiyetli bir çalışkanı gitmesi, Nur hesabına da beni müteessir etti. İnşaallah onun yerine çoklar girecek, yerini boş bırakmayacaklar. Nasıl ki şimdiden Uşaklı küçücük Haydar meydana çıktı, hicret eden hemşiremin vazifesini göreceğim diye bizi mesrur eyledi. Cenâb-ı Hak, Hicret’in peder ve validesine ve akrabasına sabr-ı cemîl ihsan edip, Hicret’i onlara şefaatçi eylesin ve o merhumeyi de merhume hemşirem Hânım’la Cennette mesrur eylesin. Âmin.

*****

Şualar

On Üçüncü Şuâ

ed-Dâî

Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde
Said’den altmış dokuz emvât bâ-asâm 1 âlâma,

Dipnotlar – Arapça İbareler – Haşiyeler:
1 : “Günahlar” demek.

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.