Cenab-ı Hakka hem iltica hem de itimad ediyoruz

Bakiyat-ı Salihatın Beşincisi

 

Konuk: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Uzun

Konu: La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

* Dua; Rabbimize sığınmaktır
* Bakiyat-ı salihatın beşincisi
* Mesnevi-i Nuriye
* Kehf Suresi 39. Ayet
* Mektubat, 24. Mektup
* Sözler, Konferans
* Mazarratı def, menfaati celbetmek
* İşaratü’l-İcaz
* Musibetten uzak olup, matluba nail olmak
* Günah ve isyana düşmemek, ibadete devam etmek
* Azaba maruz kalmamak, nimete mazhar olmak
* Zulmete düşmemek, nur ile tenevvür etmek
* Rabbimizin havl ve kuvveti
* Lemalar, 29. Lema
* İnsan bir taraftan aciz ve fakir diğer taraftan düşmanları, arzu ve istekleri sonsuzdur
* Kuvve-i ilahiyeye iltica
* Kudret-i ilahiyeye itimad
* Cenab-ı Hakka hem iltica hem de itimad ediyoruz

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.