Bediüzzaman’a göre medya unsurlarının ilkeleri

Hutbe-i Şamiye, Divan-ı Harb-i Örfi, Beyanat ve Tenvirler, Mektubat, Sünuhat, Münazarat

 

Konuk: Ali Ferşadoğlu

Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Hutbe-i Şamiye, Divan-ı Harb-i Örfi, Beyanat ve Tenvirler, Mektubat, Sünuhat, Münazarat; Bediüzzaman’a göre medya unsurlarının ilkeleri

RİSALE-İ NUR’DA BASIN-YAYIN VE AHLAK İLKELERİ
GAZETECİLER HANGİ ÖZELLİKLERİ TAŞIMALIDIR?

Hutbe-i Şâmiye

Edipler edepli olmalı; hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddib olmalı. Ve onların sözleri, kalb-i umumî-i müşterek-i milletten bîtarafane çıkmalı. Ve matbuat nizamnamesini, vicdanınızdaki hiss-i diyanet ve niyet-i hâlisa tanzim etmeli.

Divan-ı Harb-i Örfî

Bildiğime göre, edipler edepli olurlar. Edepsiz bazı gazeteleri nâşir-i ağrâz görüyorum.

Efkâr-ı âmme-i milletin arkasındaki hissiyat-ı İslâmiyenin mâdeni olan, herkesin kalbindeki şefkat-i imâniye olan envâr-ı İlâhînin lemeâtının içtimalarından ve hamiyet-i İslâmiyenin şerârât-ı neyyirânesinin imtizacından hasıl olan amûd-u nuranînin ve o seyf-i elmasın hamiyetine bırakılırsa mı daha iyidir.

Hutbe-i Şamiye

Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayâtından lezzet alır.

Mektubat, Hakikat Çekirdekleri

İnsanları canlandıran emeldir, öldüren yeistir.

Sünûhat

Merak, ilmin hocasıdır.

Şualar, On Dördüncü Şuâ

Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zaruridir: Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir.

Münâzarat

Meşrutiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed olur; istibdatta ise açıktır.

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.