Âyetü’l-Kübra Masa Çalışmaları

Röportaj

Âyetü’l-Kübra Masa Çalışmaları

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından 16.10.2021’de İzmit’te “Âyetü’l-Kübra” konulu Panelin masa çalışmaları düzenlendi. Yeni Asya Gazetesi Yazar Cenk Çalık programa katılan akademisyenlerle çeşitli röportajlar yaptı. EuroNur.tv ekranlarından izleyebilirsiniz.

Röportajlara;

  • Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi – Prof. Dr. Hüseyin Uzun
  • Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi – Doç. Dr. Hakan Murat Arslan
  • Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi – Dr. Ahmet Küçük
  • Yeni Asya Gazetesi Yazar – Mustafa Usta
  • Yeni Asya Gazetesi Araştırmacı Yazar – İsmail Tezer
  • Mehmet Asıf Işık
  • Risale-i Nur Enstitüsü Genel Sekreteri – Ahmet Dursun

Âyetü’l-Kübra konuşuluyor: “Risale-i Nur’un manevî bir fihristesi”

Yirmiden fazla akademisyenin katılımıyla İzmit’te gerçekleşecek olan çalışmanın sonuçlarının bir hafta sonra, 24 Ekim Pazar günü yapılacak ve EuroNur.TV’den (https://www.euronur.tv/) (https://www.youtube.com/c/RisaleTV-EuroNurTV-YeniAsyaTV) canlı olarak yayımlanacak bir program ile kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur’un manevî bir fihristesi olarak nitelediği Âyet’l- Kübra Risalesi, Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen bir masa çalışması ile 16.10.2021’de konuşuldu. İzmit’te yirmiden fazla araştırmacının katılımıyla gerçekleşen çalışmada Âyetü’l-Kübra Risalesi çeşitli yönleriyle ele alındı.

Program hakkında bilgi veren Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun, Bediüzzaman’ın “itikad-ı küfriye” olarak nitelendirdiği, inkâr-ı uluhiyet fikrine yaslanan çeşitli ideoloji ve fikirlerin istilâsına uğrayan insan ruhu ve aklının yaradılış gayesi, Yaratıcının varlığı ve hayatın anlamı ile ilgili sorular karşısında buhranlar yaşadığını, cevapsız kalan soruların insanlığın buhranına dönüştüğünü, bu bağlamda Âyetü’l Kübra’nın bu buhranları çözebilecek nitelikte güçlü bir eser olduğunu söyledi.

“Bediüzzaman Said Nursî’nin “şimdiki dehşetli tahribata karşı bir hakikat-i Kur’âniye ve bir sedd-i âzamdır” ifadesiyle tanımladığı Âyetül Kübra Risalesi’nin günümüz insanının en güçlü sorularından biri olan “insanın ve kâinatın yaratıcısı kimdir?” sorularına “Kâinattan Hâlık’ını soran bir seyyahın müşahedatı”yla, kâinatın bütün unsurlarını delil olarak sunan tevhid eksenli bir ispat manzumesi olarak anlaşılmayı beklemektedir” diyen Dursun, Bediüzzaman Said Nursî’nin kainattaki işleyişi, modern bilimin zihin kodlarını Allah’ı ispat noktasında kullanarak güncellediğini belirtti.

İnanç noktasında büyük problemlerle karşı karşıya olan insanlığa Âyetül Kübra Risalesi’nin ne söylediği, bilim-din çatışması meselesinin eserde nasıl halledildiği, Allah’ı inkâr felsefesi üzerine kurulan bilimsel çalışmaların aksine ilmî gelişmelerin Tevhid eksenli çalışmalara nasıl kaynaklık edebileceği, bugün evrim düşüncesinden başlayarak, deizm, ateizm, agnostizm gibi yaradılışla ilgili sorgulamalarda inkârcı yaklaşımları dillendiren ve Allah-insan-kâinat arasındaki bağı koparan fikirlere karşısında Allah ile insan arasındaki iman merkezli bağın tekrar nasıl kurulacağı gibi onlarca soruya Âyetü’l- Kübra Risalesi’nin bize sunduğu imkânlar ile cevap bulmayı amaçladıklarını ifade eden Ahmet Dursun, bu sebeple farklı çalışma alanlarına sahip akademisyenlerle bir masa çalışması düzenlediklerini söyledi.

SEDAT SERDAR – İSTANBUL
sedatserdar@yeniasya.com.tr

https://www.yeniasya.com.tr/enstitu/ayetu-l-kubra-konusuluyor-risale-i-nur-un-manevi-bir-fihristesi_551409