Allah dostları için korku yoktur

Allah dostları için korku yoktur

Sunuculuğunu Yeni Asya Gazetesi Yazar Cenk Çalık’ın yaptığı Risale-i Nur’dan Röportajlar köşesinde konuğumuz Yeni Asya Gazetesi Edebiyatçı Yazar İslam Yaşar oldu.

Sayın İslam Yaşar ile 34. Bölüm’de Mektubat, 29. Mektup, Hücumat-ı Sitte Risalesi, 2. Desise-i Şeytaniye bölümünde “Allah dostları için korku yoktur” konusunu ayrıntılarıyla konuştuk.

Euronur.tv ekranlarından izleyebilirsiniz.

  • Allah dostları için korku yoktur
  • Zalim ve mazlumun farkı
  • Mazlum; Zalimin ayağını öpmeyecektir
  • Tükürün zalimlerin hayasız yüzlerine
  • İngiliz Devleti’nin İstanbul’u istila etmesi
  • Anglikan Kilisesi’nin Başpapazı’nın dini altı suali
  • Tükürün o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzüne!
  • Nur Talebeleri’nde korkuyu hissetmeme özelliği var

Mektubat

Yirmi Dokuzuncu Mektup

Altıncı Risale olan Altıncı Kısım

İkinci Desise

Madem hakikat budur. Hem madem bir zalim ve vicdansız bir adam, birisini yere atıp ayağıyla onun başını kat’î ezecek bir surette davransa, o yerdeki adam eğer o vahşî zalimin ayağını öpse, o zillet vasıtasıyla kalbi başından evvel ezilir, ruhu cesedinden evvel ölür. Hem başı gider, hem izzet ve haysiyeti mahvolur.

Hem o canavar, vicdansız zalime karşı zaaf göstermekle, kendisini ezdirmeye teşcî eder. Eğer ayağı altındaki mazlum adam, o zalimin yüzüne tükürse, kalbini ve ruhunu kurtarır, cesedi bir şehid-i mazlum olur. Evet, tükürün zalimlerin hayâsız yüzlerine!

Bir zaman İngiliz devleti, İstanbul Boğazının toplarını tahrip ve İstanbul’u istilâ ettiği hengâmda, o devletin en büyük daire-i diniyesi olan Anglikan Kilisesinin Başpapazı tarafından Meşihat-ı İslâmiyeden dinî altı sual soruldu. Ben de o zaman Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiyenin âzâsıydım. Bana dediler: “Bir cevap ver. Onlar, altı suallerine altı yüz kelimeyle cevap istiyorlar.”

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.