Risale-i Nur

Kuran-ı azimüşşan bal arısından bahsetti

  Konuk: Cenk Çalık Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan İşaratü’l-İ’caz, Sözler, Mektubat, Emirdağ Lahikası, Mesnevi-i Nuriye, Lemalar, Şualar ve Hutbe-i Şamiye isimli eserlerden; Kuran-ı azimüşşan bal arısından bahsetti WhatsApp