Risale-i Nur

Dine zarar olmasın

  Konuk: Ali Ferşadoğlu Konu: Risale-i Nur Külliyatı, Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat; Dine zarar olmasın, ne olursa olsun? WhatsApp