Gezi

Üstadım hoş geldin

  Konuk: Ömer Öcalan Konu: Gölcük Pikniği – Hasan Şen’in Nur Kervanı isimli şiir kitabından; Üstadım Hoş Geldin WhatsApp

Gezi

Şükür Risalesi

  Konuk: Süleyman Kösmene Konu: Gölcük Pikniği – Risale-i Nur Külliyatı’ndan Mektubat isimli eser, 28. Mektup, 5. Risale olan 5. Mesele; Şükür Risalesi WhatsApp

Risale-i Nur

Mutlak Nübüvvet

  Konuk: Hasan Şen Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, İşaratü’i-İcaz isimli eser, Nübüvvet hakkında, Mukaddeme; Mutlak Nübüvvet WhatsApp