Risale-i Nur

Cehennem olmazsa, cennet de olmaz

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi Eğitimci İlahiyatçı Yazar Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı, Asa-yı Musa isimli eser, Meyve Risalesi, 8. Mesele; Cehennem olmazsa, cennet de olmaz WhatsApp

Risale-i Nur

Kainatın içinde tahrip ve tamir var

  Konuk: Risale-i Nur Enstitüsü Genel Sekreteri Ahmet Dursun Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Lemalar isimli eser, 30. Lema, 2. Nükte; Kainatın içinde tahrip ve tamir var WhatsApp

Risale-i Nur

Süfyan ve mehdi hakkındaki hadisler

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir İl Temsilcisi Hasan Şen Konu: Risale-i Nur Külliyatı, Mektubat isimli eser, 15. Mektup, 4. Sualinizin Meali; Süfyan ve mehdi hakkındaki hadisler WhatsApp

Risale-i Nur

Toprak, hadsiz rahmetin perdesidir

  Konuk: Yeni Asya Gazetesi Eğitimci İlahiyatçı Yazar Süleyman Kösmene Konu: Risale-i Nur Külliyatı, Emirdağ Lahikası isimli eser, 1 / 179; Toprak, hadsiz rahmetin perdesidir WhatsApp

Risale-i Nur

Kerametten ziyade ikramdır

  Konuk: Abdülmalik Atom Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Mektubat isimli eser, 19. Mektup, Bir Nükte-i Mühimme; Kerametten ziyade ikramdır WhatsApp

Risale-i Nur

Bab-ı hikmet ve adalet

  Konuk: Risale-i Nur Enstitüsü Genel Sekreteri Ahmet Dursun Konu: Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Sözler isimli eser, 10. Söz, 3. Hakikat; Bab-ı hikmet ve adalet WhatsApp

Panel

Yeni Asya isimli şiir

  Konuk: Konuk: Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Şen Konu: İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’nde düzenlenen İttihad Gazetesi 50. Yıl Programı; Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Temsilcisi, yazar ve şair […]